Jakým způsobem se připisují státní příspěvky?

Připisování státních příspěvků se řídí zákonem o Doplňkovém penzijním spoření.

Penzijní společnost podává ministerstvu žádost o poskytnutí státního příspěvku v kalendářním měsíci bezprostředně následujícím po skončení každého kalendářního čtvrtletí.

Ministerstvo poukáže státní příspěvek za kalendářní čtvrtletí na účet penzijní společnosti do konce 2. měsíce bezprostředně následujícího po skončení čtvrtletí, za které o poskytnutí státního příspěvku žádá.
    • Doplňkové penzijní spoření
    • Penzijní připojištění