Kdy mohu požádat o výplatu prostředků z Doplňkového penzijního spoření (smlouvy začínající označením čísel 55, 91 a 95)?


Starobní penze

Nárok na výplatu starobní penze vzniká, pokud spořící doba činí nejméně 60 kalendářních měsíců a je dovršen věk 60 let. Spořící dobou rozumíme hrazené měsíce.


Starobní penze může být vyplacena.

  • výplata jednorázová - výnosy i příspěvky zaměstnavatele jsou daněny 15 %
  • výplata na určenou dobu (předpokládaná doba výplaty 36 měsíců a více) – výnos daněn 15 %
  • výplata na určenou dobu 10 let a více - nepodléhá danění


 

Invalidní penze

Nárok na výplatu starobní penze vzniká, pokud spořící doba činí nejméně 36 kalendářních měsíců. Spořící dobou rozumíme hrazené měsíce. K žádosti o výplatu invalidní penze se přikládá úředně ověřený doklad o skutečnosti, že je v současné době pobírán invalidní důchod pro III. stupeň invalidity.


Invalidní penzi je možné vyplácet na dobu určenou.

  • výplata na určenou dobu (předpokládaná doba výplaty 36 měsíců a více) – výnos daněn 15 %
  • výplata na určenou dobu 10 let a více – nepodléhá danění


 

Předdůchod

Dosažení věku pro vznik nároku na využití předdůchodu.
Čerpat je možné nejdříve 5 let před dosažením věku potřebného ke vzniku nároku na starobní.

Minimální doba výplaty činí 2 roky.


Předdůchod je možné vyplácet:

  • ze 100% naspořených prostředků s ukončením smlouvy
  • z části naspořených prostředků (je možné pokračovat ve spoření)


 

Odbytné

Nárok na výplatu odbytného vzniká klientovi, pokud spořící doba činí nejméně 24 kalendářních měsíců. Spořící dobou rozumíme hrazené měsíce. Při výplatě odbytného vzniká nárok na výběr prostředků bez státního příspěvku a výnosů z něj. Přispíval-li na penzijní spoření zaměstnavatel, bude jeho příspěvek daněn 15 %, totožnou sazbou jsou daněny výnosy. V případě odbytného vrací účastník uplatněné daňové odpočty.
 

  • Odbytné je vyplaceno formou jednorázové výplaty (výnos i příspěvky zaměstnavatele jsou daněny 15 %, nejsou vyplaceny státní příspěvky).


 

    • Doplňkové penzijní spoření