Přehled nejčastějších pojmů týkajících se penzí

 • Daňová úleva - Neboli také daňový odpočet, je formou daňového zvýhodnění, které umožňuje snížit základ daně. Maximální roční daňová úleva u doplňkového penzijního spoření (a také transformovaných fondů) činí 3 600 Kč při měsíční úložce 3 000 Kč.
 • Doplňkové penzijní spoření (DPS) - Dobrovolné spoření na penzi v účastnických fondech s možností státního příspěvku a daňového odpočtu. Součást III. pilíře.
 • Důchodové pojištění - Povinné důchodové pojištění, které tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení. Z důchodového pojištění se vyplácí státní důchod (starobní, invalidní, vdovský/vdovecký, sirotčí).
 • Důchodové připojištění - Neoficiální název, který bývá nesprávně používán v souvislosti s penzijním připojištěním nebo spořením.
 • Důchodové spoření - Důchodové spoření tvořilo tzv. druhý pilíř české důchodové reformy od ledna 2013 do prosince 2015. Jeho účastníci si mohli do druhého pilíře ukládat 2 % z vlastní hrubé mzdy a k nim obdrželi 3 % od státu.
 • Inflace - vzestup cenové hladiny
 • Investiční strategie - Způsob, jakým penzijní společnost investuje prostředky účastníků. Penzijní společnosti nabízejí několik účastnických fondů s odlišnou investiční strategií.
 • Likvidita - možnost přeměnit aktiva na hotové peníze; čím vyšší je likvidita, tím rychleji a s nižšími náklady lze investici zpeněžit
 • Odbytné - Částka, kterou obdrží účastník v případě předčasného ukončení smlouvy doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění.
 • P.A. - Je zkratka pro per annum, tedy ročně. Výnos p.a. tedy znamená výnos průměrně za jeden rok.
 • PAYG - Zkratka pro pay-as-you-go. Používá se pro průběžné financování penzijního systému.
 • Penzijko - Hovorový výraz pro doplňkové penzijní spoření či penzijní připojištění.
 • Penzijní pojištění - Neoficiální název, který bývá často používán v souvislosti s důchodovým pojištěním nebo nesprávně v souvislosti s penzijním připojištěním/spořením.
 • Penzijní připojištění -  Jedna z forem spoření na penzi se státním příspěvkem v rámci třetího pilíře. Od roku 2013 ze zákona nahrazeno pro nové zájemce doplňkovým penzijním spořením (DPS).
 • Penzijní/důchodový systém - Způsob, jakým je zajištěno financování penze. V ČR se skládá důchodový systém ze dvou pilířů - prvního (státní důchod placený z povinného důchodového pojištění, financován průběžně, tzv. pay-as-you-go) a třetího (dobrovolné doplňkové penzijní spoření a transformované fondy bývalého penzijního připojištění).
 • Předdůchod - Výplata penze z III. pilíře důchodového systému doplňkového penzijního spoření, kterou může účastník za splnění určitých podmínek získat již 5 let před odchodem do důchodu.
 • Příspěvek zaměstnavatele - Na Vaši penzi Vám může přispívat i Váš zaměstnavatel. Příspěvek do výše 50 000 Kč ročně nepodléhá platbě sociálního ani zdravotního pojištění a veškeré příspěvky jsou zároveň daňově uznatelným nákladem firmy.
 • Riziko - nebezpečí, že investor nedosáhne očekávaného výnosu, popřípadě utrpí ztrátu
 • Státní příspěvek - Příspěvek ze státního rozpočtu ve prospěch účastníků penzijního spoření v rámci III. pilíře. Nárok na státní příspěvek vzniká při měsíční úložce 300 Kč a může činit až 2 760 Kč ročně při měsíční úložce 1 000 Kč.
 • Strategie životního cyklu - Dlouhodobé investiční strategie, které přizpůsobují rizikovost portfolia životnímu cyklu klienta. Na počátku investování využívají spíše dynamičtější (zejména akciové) instrumenty (s vyšším potenciálem výnosu, ale i s vyšším rizikem), s blížícím se cílovým datem pak dochází k přesouvání prostředků do konzervativnějších (zejména dluhopisových) produktů tak, aby hodnota portfolia již příliš nekolísala a nebyla tolik ohrožena případnou krizí na finančních trzích.
 • Transformované fondy - Součást III. pilíře penzijního systému. Transformované fondy vznikly transformací penzijních fondů původního penzijního připojištění v roce 2012. Od roku 2013 došlo k nahrazení penzijního připojištění doplňkovým penzijním spořením.
 • Účastnické fondy - Penzijní fondy fungující od roku 2013, ve kterých spoří účastníci doplňkového penzijního spoření v rámci III. pilíře důchodového systému.
 • Úrok - Peněžitá odměna věřitele za půjčení peněz dlužníkovi. Výše úroku je dána úrokovou sazbou. Na bankovním trhu vstupuje mezi věřitele a dlužníka banka, která nabízí držitelům hotovosti úrok za jejich prostředky, které pak dále půjčuje.
 • Výnos - Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílového listu nebo jiného aktiva.
 • Výsluhová penze - Způsob výplaty naspořených prostředků z transformovaných fondů, který umožňuje získat část prostředků po 15 letech spoření.
  • Doplňkové penzijní spoření
  • Penzijní připojištění