Investice

  Jak mohu sepsat smlouvu se společností Conseq?

  Uzavření smlouvy je možné:online na našich stránkách (podmínkou je vlastnictví dvou dokladů totožnosti a vlastního bankovního účtu)prostřednictvím některého z našich obchodních partnerůosobně v sídle naší společnostiU všech variant Vám samozřejmě poskytneme veškeré...

  Jak mohu změnit výši pravidelné investice?

  Pozastavení vkladůPozastavení vkladů není nutné oznamovat, vynecháni vkladu není nijak sankcionováno.Změna výše vkladůSmlouvy s obchodními podmínkami 1401 a novějšími fungují na principu cílové částky a zaslání vyšší částky není zapotřebí oznamovat. U smluv se staršími...

  Jak si mohu zřídit internetový přístup?

  Internetový přístup zřizujeme klientům od roku 2014 automaticky při vzniku smlouvy, a to za předpokladu uvedení e-mailové adresy i tel. čísla.Jestliže máte přístup již zřízený, zapomenuté heslo lze resetovat na www.conseq.cz/reset. Vaše přihlašovací jméno je uvedeno v každém...

  Jak si nainstalovat mobilní aplikaci?

  Na přiložených odkazech si můžete stáhnout naši mobilní aplikaci, která Vám umožní snadný náhled na vaše investiční účty. Aplikaci si snadno spárujete prostřednictvím vašeho účtu Můj Conseq. Podrobný návod najdete v přiloženém videu.

  Jak zasílat platby?

  Active/Horizont InvestU aktuálních smluv Active/Horizont Invest a obdobných programů má každá smlouva specifické číslo bankovního spojení ve tvaru 666777-číslo smlouvy/2700).Variabilní ani specifický symbol se neuvádí.Classic InvestU aktuálních smluv Classic Invest použijte...

  Jak zrušit zasílání papírových výpisů?

  Pravidelné výpisy jsme dle platné legislativy povinni zasílat za každé kalendářní čtvrtletí. Jestliže si přejete zasílání papírových výpisů zrušit a nahradit ho zasíláním elektronických výpisů, můžete toto provést ve svém internetovém přístupu, a to na Osobní stránce v záložce...

  Jaká je minimální výše investice?

  Minimální objemy vkladů jsou určeny pro každý produkt zvlášť a je možné si je ověřit na obálce každé smlouvy.  Základní přehled naleznete u popisu jednotlivých produktů.

  Je možné sjednat smlouvu pro nezletilého?

  Ano, jako zákonný zástupce můžete sjednat smlouvu i pro nezletilého. Při sjednání je zapotřebí doložit kopii rodného listu dítěte. Pouze upozorníme, že zákonní zástupci mají v době nezletilosti možnost výběru prostředků maximálně ve výši 97 200 Kč jednou za 6 ...

  Může s mým investičním účtem nakládat další osoba?

  Ano, k dispozici s Vašim účtem můžete zmocnit jakoukoli další osobu, a to na základě vystavení plné moci.Vzor takovéto plné moci, na které musí být úředně ověřen podpis zmocnitele (majitele investičního účtu), naleznete na našich internetových stránkách.V případě, že...

  Jak převést cenné papíry od jiného Distributora

  Naše společnost umožňuje převod investičních nástrojů od jiného distributora, tj. banky nebo obchodníka s cennými papíry. Může se jednat pouze o investiční nástroje, které jsou v naší veřejné nabídce. K tomuto doporučujeme kontrolu dle ISIN kódu daného...

  Jak nastavit pravidelný prodej?

  U smluv o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů je možné nastavit Trvalý pokyn k prodeji, a to pomocí formuláře níže. Sjednání Trvalého pokynu k prodeji není nijak zpoplatněno. Na smlouvě je možné evidovat pouze jeden Trvalý pokyn. Pokud má být stávající...

  Jak nastavit pravidelné vyplácení dividend a kupónů?

  U smluv o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů je možné nastavit automatickou výplatu peněžních výnosů z Investičních nástrojů. Tímto jsou myšleny zejména dividendy a úrokové výplaty (kupónů) dluhopisů.  Mezi tyto výnosy nepatří výtěžky z prodeje...

Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.