Jak mohu změnit výši pravidelné investice?

Pozastavení vkladů

Pozastavení vkladů není nutné oznamovat, vynecháni vkladu není nijak sankcionováno.

Změna výše vkladů

Smlouvy s obchodními podmínkami 1401 a novějšími fungují na principu cílové částky a zaslání vyšší částky není zapotřebí oznamovat. U smluv se staršími obchodními podmínkami se prosím řiďte platebními instrukcemi v příloze.

Zároveň požádáme o zaslání investičního dotazníku, který je součástí přiloženého formuláře Žádost o modifikaci.

Navýšení Trvalého pokynu

Jestliže chcete změnit parametry pravidelné investice v rámci Trvalého pokynu, použijte prosím formulář Žádost o modifikaci / zřízení trvalého pokynu k nákupu.

Zároveň požádáme o zaslání investičního dotazníku, který je součástí přiloženého formuláře Žádost o modifikaci.

Nový Trvalý pokyn

Jestliže na smlouvě není nastavený Trvalý pokyn a chcete jej ke smlouvě připojit, použijte prosím formulář Žádost o modifikaci / zřízení trvalého pokynu k nákupu.

Vydat nový Trvalý pokyn lze pouze u smluv o obstarání nákupu a prodeje, tj. smlouvy, jejichž čísla začínající číslicemi 4 nebo 9.

Zároveň požádáme o zaslání investičního dotazníku, který je součástí přiloženého formuláře Žádost o modifikaci.

    • Investice