Jak nastavit pravidelné vyplácení dividend a kupónů?

U smluv o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů je možné nastavit automatickou výplatu peněžních výnosů z Investičních nástrojů. Tímto jsou myšleny zejména dividendy a úrokové výplaty (kupónů) dluhopisů.  Mezi tyto výnosy nepatří výtěžky z prodeje Investičních nástrojů, postup pro pravidelný prodej je popsán v samostatné otázce Conseq - Jak nastavit pravidelný prodej?

Odkaz na formulář naleznete zde. Bližší instrukce k vyplnění najdete v části E formuláře
    • Investice