Jak nastavit pravidelný prodej?

U smluv o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů je možné nastavit Trvalý pokyn k prodeji, a to pomocí formuláře níže. Sjednání Trvalého pokynu k prodeji není nijak zpoplatněno. Na smlouvě je možné evidovat pouze jeden Trvalý pokyn. Pokud má být stávající Trvalý pokyn ukončen a nahrazen novým, uveďte prosím tuto skutečnost do Poznámky formuláře. Dovolíme si upozornit, že Trvalý pokyn k prodeji nelze nastavit u fondů kvalifikovaných investorů.

Odkaz na formulář naleznete zde.
    • Investice