Jak oznámit změnu osobních údajů nebo změnu investičního konzultanta?

Jakoukoliv změnu (jméno, občanský průkaz, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, změna investičního konsultanta, bankovního spojení apod.) je možné oznámit písemnou formou nejlépe na našem formuláři Oznámení o změně údajů.

Při změně příjmení a adresy trvalého pobytu poprosíme o ověření podpisu investičním konzultantem, úřední ověření nebo o doložení kopie Vašeho občanského průkazu s Vaším souhlasem s poskytnutím osobních údajů.

V případě změny bankovního spojení je nutný Váš úředně ověřený podpis. Dokument s úředně ověřeným podpisem je zapotřebí zaslat korespondenčně, ostatní dokumenty postačí zaslat v naskenované podobě na e-mailovou adresu fondy@conseq.cz.

    • Investice