Jak převést cenné papíry od jiného Distributora

Naše společnost umožňuje převod investičních nástrojů od jiného distributora, tj. banky nebo obchodníka s cennými papíry. Může se jednat pouze o investiční nástroje, které jsou v naší veřejné nabídce. K tomuto doporučujeme kontrolu dle ISIN kódu daného investičního nástroje na webu Conseq - Přehled fondů.

Pro samotný převod investičních nástrojů je zapotřebí nejprve kontaktovat svého Distributora a vydat instrukci k převodu. Zpravidla je žádost označována jako Formulář k převodu mezi distributory. Ve formuláři jsou požadovány názvy, ISIN kódy a počty kusů investičních nástrojů, které požadujete převést. Pro převod k naší společnosti dále uvedete název společnost Conseq Investment Management, a. s., číslo Custody účtu 25247. Lze předpokládat, že původní Distributor bude požadovat úřední ověření podpisu na formuláři.

Pro přijetí investičních nástrojů je zapotřebí smlouva Classic Invest s naší společností. Pokud smlouvu zatím nemáte, bližší informace o sjednání najdete pod odkazem níže. Dále poprosíme o žádost pro Conseq, kterou najdete níže. V žádosti opět poprosíme uvést názvy, ISIN kódy a počty převáděných kusů. Podepsanou žádost lze zaslat korespondenčně nebo v naskenované podobě na fondy@conseq.cz. Přijetí investičních nástrojů není nijak zpoplatněno.
 
V případě dotazů nás samozřejmě neváhejte kontaktovat na fondy@conseq.cz a 225 988 225.


Conseq - Jak mohu sepsat smlouvu se společností Conseq?
Žádost o převod investičních nástrojů

    • Investice