Jak si mohu zřídit internetový přístup?

Internetový přístup zřizujeme klientům od roku 2014 automaticky při vzniku smlouvy, a to za předpokladu uvedení e-mailové adresy i tel. čísla.

Jestliže máte přístup již zřízený, zapomenuté heslo lze resetovat na www.conseq.cz/reset. Vaše přihlašovací jméno je uvedeno v každém kvartálním výpisu.

V případě, že přístup doposud zřízený nemáte, zašlete nám prosím vyplněný formulář Žádost o vytvoření přístupu s Vaším podpisem.
 

    • Investice
    • Můj Conseq