Jak zasílat platby?

Active/Horizont Invest

U aktuálních smluv Active/Horizont Invest a obdobných programů má každá smlouva specifické číslo bankovního spojení ve tvaru 666777-číslo smlouvy/2700).

Variabilní ani specifický symbol se neuvádí.

Classic Invest
  • U aktuálních smluv Classic Invest použijte pro platby v CZK účet 6850057/2700 jako variabilní symbol číslo smlouvy.
  • Pro platby v EUR použijte účet 6850081/2700 (IBAN: CZ35 2700 0000 0000 0685 0081, SWIFT: BACXCZPP), jako  variabilní symbol číslo smlouvy.
  • Pro platby v USD použijte účet 6850137/2700 (IBAN: CZ75 2700 0000 0000 0685 0137, SWIFT: BACXCZPP), jako  variabilní symbol číslo smlouvy.

U plateb k Trvalému pokynu do jednoho i více fondů použijte specifický symbol 999.

Při platbě k Jednorázovému pokynu podloženému písemným pokynem se specifický symbol neuvádí.

Pro vydání Jednorázového pokynu platbou použijte jako specifický symbol číselnou část ISIN kódu nakupovaného fondu.

Historické verze smluv

Platební instrukce ke smlouvám se staršími obchodními podmínkami najdete v příloze.

U smluv o obstarání nákupu a prodeje( začínající číslicemi 4 a 9) lze vydat Jednorázový pokyn i písemně.

Platební instrukce dle verzí obchodních podmínek

Dlouhodobý investiční produkt

Platební instrukce pro platby zaměstnavatele ke smlouvám v režimu DIP najdete zde.

 

    • Investice