Je možné sjednat smlouvu pro nezletilého?

Ano, jako zákonný zástupce můžete sjednat smlouvu i pro nezletilého. Při sjednání je zapotřebí doložit kopii rodného listu dítěte.

Pouze upozorníme, že zákonní zástupci mají v době nezletilosti možnost výběru prostředků maximálně ve výši 97 200 Kč jednou za 6 měsíců. Pro vyšší výběr je zapotřebí souhlas opatrovnického soudu.
    • Investice