Může s mým investičním účtem nakládat další osoba?

Ano, k dispozici s Vašim účtem můžete zmocnit jakoukoli další osobu, a to na základě vystavení plné moci.

Vzor takovéto plné moci, na které musí být úředně ověřen podpis zmocnitele (majitele investičního účtu), naleznete na našich internetových stránkách.

V případě, že klientem je nezletilá osoba, za kterou jedná její zákonný zástupce, vyžadujeme pro manipulaci s účtem (výběr, přestup, změna investiční strategie) souhlas opatrovnického soudu.

Dále je zapotřebí doložit kopii OP zmocněného se souhlasem se zpracováním osobních údajů.

Dovolujeme si upozornit, že u smlouvy není možné určit obmyšlenou osobu, při úmrtí klienta jsou prostředky předmětem dědického řízení.

Plná moc

    • Investice