Co se bude dít s mým doplňkovým penzijním spořením s garancí s přechodem na obchodní podmínky B2201?

S přechodem na nové obchodní podmínky se začne od 1. května 2022 uplatňovat nový algoritmus rebalance, který by měl v dlouhodobém horizontu přinést lepší výsledky. S ohledem na aktuální zvýšenou volatilitu trhů bude přesun prostředků do cílové struktury nového algoritmu probíhat postupně, v průběhu května až července, abychom eliminovali vliv nepříznivých tržních pohybů.

V první etapě dojde k úpravě rozložení prostředků na smlouvě, aby podíl dluhopisové a akciové složky odpovídal aktuálně zvolené strategii a cílové době podle nových obchodních podmínek. Ve druhé etapě budou pro smlouvy s cílovým datem po roce 2035 převedeny prostředky z Conseq dluhopisového účastnický fond do nově vzniklého target fondu Conseq Target Bond 2035 účastnický fond.

    • Doplňkové penzijní spoření