Investiční dotazník

Před uzavřením Smlouvy o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „Smlouva“) Penzijní společnost musí získat od Účastníka informace o jeho odborných znalostech a zkušenostech v oblasti financí, o znalostech a zkušenostech s investičními nástroji, do kterých účastnické fondy investují, toleranci a preferencích ve vztahu k investičnímu riziku a rovněž zjistit cíle a preference Účastníků ve vztahu ke Strategii spoření.

Pro správné fungování dotazníku je nutné vždy PDF soubor nejdříve uložit do svého počítače a poté vyplňovat pomocí programu Adobe Reader nebo Adobe Acrobat.

Investiční dotazník a záznam požadavků a potřeb účastníka a AML dotazník (ID-CPS-2201)

Před uzavřením Smlouvy o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „Smlouva“) Penzijní společnost musí získat od Účastníka informace o jeho odborných znalostech a zkušenostech v oblasti financí, o znalostech a zkušenostech s investičními nástroji, do kterých účastnické fondy investují, toleranci a preferencích ve vztahu k investičnímu riziku a rovněž zjistit cíle a preference Účastníků ve vztahu ke Strategii spoření. K získání výše uvedených informací a následnému výběru správné strategie spoření slouží přiložený investiční dotazník.
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.