Informace zákazníkům

Právní předpisy ukládají společnosti Conseq Investment Managament, a.s., informovat zákazníky včetně potenciálních o své osobě, o investičních službách, které poskytuje, o kategorizaci zákazníků, o podmínkách smlouvy o poskytování investičních služeb, o investičních nástrojích, kterých se má investiční služba týkat, a strategiích pro investování, o ochraně majetku zákazníků, o převodních místech a o veškerých nákladech a souvisejících úplatách.

Dále uvedené informace (dále jen „Informace zákazníkům“) jsou každému zákazníkovi poskytovány před uzavřením smlouvy, resp. před poskytnutím investiční služby. Zákazníkům, kteří k tomu dali výslovný souhlas, jsou Informace zákazníkům, které nejsou určeny osobně zákazníkovi, poskytovány prostřednictvím internetových stránek, o jejichž adrese www.conseq.cz je zákazník informován elektronicky.

Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.