Zásady používání cookies

Aby námi provozované webové stránky https://www.conseq.cz/ (dále jen „webové stránky“) správně fungovaly, umisťujeme malé datové soubory nazvané cookies do vašeho zařízení. Cookies jsou malé textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo jiného zařízení při návštěvě webových stránek. Cookies nám mj. napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu tak, abyste je nemuseli znovu vkládat vždy, když se na webové stránky vracíte.  Prostřednictvím cookies webová stránka pozná, jestli jste na ní už někdy byli a jaké části webu si prohlížíte. Soubory cookies nám zejména umožňují ukládat vaše nastavení a preference, pamatovat si vaše přístupová data, poskytovat cílený obsah a marketingovou komunikaci a pomáhají nám pochopit, která část naší webové stránky je nejoblíbenější a analyzovat její fungování. Cookies mohou pocházet buď od nás („cookies první strany“) nebo od třetích stran, jejichž služby využíváme („cookies třetích stran“).

Tato webová stránka využívá následující typy cookies, jejichž rozsah a funkčnost jsou vysvětleny níže:

 1. Technické cookies 
  Technické cookies zabezpečují funkce, bez nichž webové stránky nemohou správně fungovat, umožňují základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webových stránek. Jedná se vždy o cookies první strany. Užívání těchto cookies je možné bez vašeho souhlasu.
 2. Analytické cookies
  Analytické cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem jsou webové stránky využívány.  Prostřednictvím těchto cookies jsme např. schopni určit, jestli a případně které podstránky webové stránky jsou uživateli navštěvovány a jaký obsah uživatele především zajímá. Díky těmto cookies rovněž zaznamenáváme zejména počet návštěv webové stránky, počet otevřených podstránek, dobu strávenou na naší webové stránce, pořadí navštívených stránek, odkud se přístup uskutečňuje, poměr mobilních zařízení, z nichž se realizuje přístup na naše webové stránky apod. Díky těmto cookies tedy můžeme obsah naší webové stránky konkrétněji přizpůsobit potřebám uživatelů a optimalizovat naši nabídku.
 3. Marketingové cookies
  Marketingové cookies jsou využívány ke shromažďování informací o webových stránkách navštívených uživatelem za účelem vytvoření reklamy orientované na cílovou skupinu pro tohoto uživatele.

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním cookies

 1. Správce osobních údajů
  Správcem osobních údajů je společnost Conseq Investment Management, a.s., IČO: 264 42 671, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
 2. Jednotlivé typy cookies, účel zpracování, právní základ zpracování, doba uchovávání
  • ​Technické Cookies
   Právním základem zpracování je souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. af) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).
   Název Poskytovatel Doba uchování Účel
   .ASPXFORMSAUTH Conseq session Cookie potřebné pro plnou funkčnost webu pro jeho návštěvníky.
   ASP.NET_SessionId Conseq session Systémové cookie.
   CMSCookieLevel Conseq 1 rok Systémové cookie.
   CMSCsrfCookie Conseq session Systémové cookie.
   CMSCurrentDeviceProfileName Conseq 1 rok Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSCurrentDeviceProfileRotate Conseq session Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSCurrentTheme Conseq 1 den Cookie potřebné pro plnou funkčnost webu pro jeho návštěvníky.
   CMSEd<GUID>Current Conseq 1 den Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSEdABSelectorState<ABtestname> Conseq 2 měsíce Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSEdNoTestMVT<templateid> Conseq 1 měsíc Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSEdVariantSliderPositions<templateid> Conseq 7 dnů Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSForumPostAnswer Conseq 1 měsíc Cookie potřebné pro plnou funkčnost webu pro jeho návštěvníky.
   CMSImpersonation Conseq session Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSMacroDesignerTab Conseq 1 den Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSMobileRedirected Conseq session Cookie potřebné pro plnou funkčnost webu pro jeho návštěvníky.
   CMSPreferredCulture Conseq 1 rok Cookie potřebné pro plnou funkčnost webu pro jeho návštěvníky.
   CMSPreferredUICulture Conseq 1 rok Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSPreviewState Conseq 1 rok Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSPropertyTab Conseq 1 den Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSRatedDocuments Conseq 1 rok Cookie potřebné pro plnou funkčnost webu pro jeho návštěvníky.
   CMSSessionToken Conseq 1 rok Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSShowDesktopVersion Conseq 1 rok Cookie potřebné pro plnou funkčnost webu pro jeho návštěvníky.
   CMSSplitMode Conseq session Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSUniGraph Conseq 1 rok Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSUserWords Conseq 1 měsíc Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSValidationTab Conseq 1 den Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSViewMode Conseq 1 den Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSViewTab Conseq 1 den Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSVotedPolls Conseq 1 rok Cookie potřebné pro plnou funkčnost webu pro jeho návštěvníky.
   CMSWebPartToolbarCategory Conseq 1 měsíc Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSWebPartToolbarCategoryUI Conseq 1 měsíc Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSWebPartToolbarMinimized Conseq 1 měsíc Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSWindowsUser Conseq session Cookie potřebné pro plnou funkčnost webu pro jeho návštěvníky.
   DisplayContentInDesignMode Conseq session Cookie potřebné pro editory webu.
   DisplayContentInUIElementDesignMode Conseq session Cookie potřebné pro editory webu.
   Webauthtoken Conseq 3rd party cookie Cookie potřebné pro plnou funkčnost webu pro jeho návštěvníky.
  • Analytické Cookies
   Právním základem zpracování je souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
   Název Poskytovatel Doba uchování Účel
   _ga
   Google Analytics
   2 roky Slouží k ukládání počtu servisních požadavků.
   _ga_*
   Google Analytics
   1 rok Slouží k ukládání počtu zobrazení stránek.
   _gid
   Google Analytics
   1 den Slouží k ukládání počtu zobrazení stránek.
   _rollupGa
   Google Analytics
   2 roky Google Analytics cookie ukládající unikátní identifikátor klienta.
   _rollupGa_gid Google 1 den Slouží k ukládání počtu zobrazení stránek.
   CMSAB<ABtestname> Conseq 2 měsíce Cookie používané pro analýzu návštěvnosti za účelem optimalizace obsahu stránek.
   CMSBodyClass Conseq 50 let Cookie používané pro analýzu návštěvnosti za účelem optimalizace obsahu stránek.
   CMSLandingPageLoaded Conseq 20 minut Cookie používané pro analýzu návštěvnosti za účelem optimalizace obsahu stránek.
   CMSMVT<mvtestname> Conseq 1 měsíc Cookie používané pro analýzu návštěvnosti za účelem optimalizace obsahu stránek.
   CMSUserPage Conseq 20 minut Cookie používané pro analýzu návštěvnosti za účelem optimalizace obsahu stránek.
   VisitorStatus Conseq 20 let Cookie používané pro analýzu návštěvnosti za účelem optimalizace obsahu stránek.
  • Marketingové Cookies
   Právním základem zpracování je souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
   Název Poskytovatel Doba uchování Účel
   _fbp Facebook 3 měsíce Slouží k ukládání a sledování návštěv napříč weby.
   _gcl_au Google Adsense 3 měsíce Slouží k ukládání a sledování konverzí.
   Campaign Conseq 50 let Cookie používané analýzu návštěvnosti z marketingových kampaní.
   Content Conseq 50 let Cookie používané analýzu návštěvnosti z marketingových kampaní.
   CurrentContact Conseq 50 let Cookie používané analýzu návštěvnosti z marketingových kampaní.
   IDE doubleclick.net 1 rok Cookie používané pro správné nastavení personalizovaných marketingových sdělení.
   sid Seznam 30 dní Pro měření analýzu a doručování obsahu.
   Source Conseq 50 let Cookie používané analýzu návštěvnosti z marketingových kampaní.
   test_cookie doubleclick.net 3 měsíce Cookie používané pro správné nastavení personalizovaných marketingových sdělení.
   TrackedCampaigns Conseq 20 minut Cookie používané analýzu návštěvnosti z marketingových kampaní.
   UrlReferrer Conseq 1 den Cookie používané analýzu návštěvnosti z marketingových kampaní.
 3. Příjemci osobních údajů
  Poskytovatelé cookies třetích stran:
 4. Práva subjektu údajů a další informace pro subjekty údajů
  Každý subjekt údajů podle předpisů na ochranu osobních údajů má právo požadovat:
  • právo na přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování;
  • právo na přenositelnost osobních údajů;
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají;
  • právo kdykoliv podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz;
  • v případě, kdy je právním základem zpracování souhlas, může být tento souhlas subjektem údajů kdykoliv odvolán, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Oprávněným zájmem správce v případě zpracování založeného na čl. 6 odst. 1 písm. f) je zájem na správném a bezvadném fungování webové stránky.

Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem a je dobrovolné, pokud jde o analytické a marketingové cookies. Pokud jde o technické cookies, tak jejich poskytnutí je nezbytné a jejich neposkytnutí by mělo za následek nesprávné fungování webové stránky.

V souvislosti s prováděným zpracováním mohou být osobní údaje poslány do následujících třetích zemí, tj. zemí mimo Evropský hospodářský prostor, pokud nám k tomu dáte svůj výslovný souhlas nebo pokud zajistíme dostatečné záruky pro ochranu předávaných osobních údajů. Pokud nám udělíte souhlas, v souvislosti se službou Google Analytics anebo analytických nebo marketingových souborů cookies či cookies navázaných na sociální sítě a dalších webových technologií popsaných výše, které používá například společnost Facebook, vaše osobní údaje zašleme společnostem usazeným ve Spojených státech amerických („USA“) na servery umístěné tamtéž. Vezměte, prosím, na vědomí, že z takového přenosu mohou vyplývat rizika na zpracování Vašich osobních údajů z důvodu neexistence rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů a vhodných záruk. Konkrétně přenos a zpracování osobních údajů v USA může být předmětem sledovacích programů státních orgánů USA a Vaše osobní údaje mohou být poté zpřístupněny bezpečnostním službám. V USA neexistuje jeden konkrétní úřad odpovědný za dohled nad ochranou osobních údajů. Jednotlivé federální státy USA mají rozdílná kontaktní místa s ohledem na pravomoci v oblasti ochrany osobních údajů včetně zvláštního soudu, který rozhoduje ve věcech dohledu nad zahraniční bezpečností.

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro subjekt údajů právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká. Správce nezakládá žádná ze svých rozhodnutí při provozování webové stránky výhradně na automatizovaném zpracování a profilování, které je správcem prováděno, nemá pro subjekt právní účinky, ani se jej významně nedotýká.

Na pověřence pro ochranu osobních údajů je možné se kdykoliv obrátit písemně na adrese sídla správce nebo elektronicky na adrese poverenec@conseq.cz.