Podmínky využivání stránek

Tyto podmínky (dále jen "Podmínky") upravují podmínky užívání internetových stránek www.conseq.cz (dále jen "Stránky Conseq"). Pořizovatelem a provozovatelem Stránek Conseq je společnost Conseq Investment Management, a.s. (dále jen "Conseq").

Autorská práva a ochranné známky

Uživatel bere na vědomí, že obsah a struktura Stránek Conseq jsou chráněny autorským právem a že Conseq je registrovaná ochranná známka.

Informace obsažené na Stránkách Conseq nesmí být interpretovány jako poskytnutí licence nebo práva na používání jakéhokoliv obrázku, ochranné známky, servisní značky nebo loga obsaženého na těchto stránkách.

Obsah Stránek Conseq

Veškeré informace uvedené na Stránkách Conseq mají pouze informativní charakter. Obsah Stránek Conseq je připravován ze zdrojů, které Conseq pokládá za důvěryhodné. Nicméně za správnost, aktuálnost a kompletnost takových informací Conseq v žádném případě neodpovídá.

Conseq si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Stránek Conseq.

Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na Stránkách Conseq musí být posuzovány ve vztahu k podmínkám, za nichž byly vypracovány a k okamžiku jejich prvního zveřejnění na Stránkách Conseq.

Pokud není uvedeno jinak, nemá obsah Stránek Conseq povahu nabídky, investičního nebo jiného doporučení, návrhu nebo výzvy k podání návrhu na koupi a/nebo prodej jakéhokoliv investičního nástroje nebo výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jednání o jakékoliv transakci nebo jiného úkonu ze strany Conseq.

Je proto žádoucí před učiněním jakéhokoliv investičního rozhodnutí konzultovat Vaši finanční situaci s finančním poradcem. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňuje Conseq na rizika spojená s investováním do investičních nástrojů a na další důležité informace zde.

Práva uživatele Stránek Conseq

Stránky Conseq jsou určeny pouze pro osobní potřebu jejich uživatele.

Uživatel není bez předchozího písemného souhlasu společnosti Conseq oprávněn (i) údaje, data a články uvedené na těchto stránkách archivovat, rozšiřovat nebo sdělovat veřejnosti, přičemž tento zákaz se vztahuje též na šíření názvů, včetně prezentování obsahu v rámci jiných databází a děl; (ii) využít obsahu Stránek Conseq k systematickému zpracování, vytváření databází a činnostem jiným než pro osobní potřebu; (iii) vytvořit přímou linku (hypertextový odkaz) k obsahu na Stránkách Conseq.

V případě obdržení souhlasu společnosti Conseq musí být Conseq vždy uveden jako zdroj informací a použitý soubor nesmí být obsahově ani jinak pozměňován.

Jakékoliv zásahy do technického nebo obsahového provedení a charakteru Stránek Conseq jsou zakázány.

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Každý uživatel užívá Stránky Conseq na vlastní riziko.

Conseq nezaručuje správnost, úplnost a aktuálnost informací na těchto stránkách, jakož ani možnost připojení a bezchybného fungování Stránek Conseq.

Conseq neodpovídá za jakékoliv případné přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek Conseq a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti, nemožnosti připojení se k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Conseq rovněž nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Stránek Conseq.

Conseq neodpovídá za obsah nebo případnou nefunkčnost internetových stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Stránek Conseq, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto internetových stránkách. Conseq neodpovídá za obsah internetových stránek, ze kterých je možné se připojit na Stránky Conseq, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto internetových stránkách.

Nakládání s daty a údaji registrovaných uživatelů

Přístup do části Můj Conseq na Stránkách Conseq může být úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude Conseq s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. Veškeré informace uvedené na Stránkách Conseq v části Můj Conseq jsou důvěrné a jsou určeny k užití pouze oprávněnou osobou dané služby. Jakékoli jejich kopírování, distribuce nebo zveřejnění je přísně zakázáno. Tyto informace nenahrazují výpisy a informace, které klientovi zasílá Conseq přímo.

Prohlášení o použití cookies

Stránky Conseq ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies - malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Stránky Conseq používají i cookies třetích stran, např. služby Google (Google Analytics včetně funkcí pro inzerenty či Google AdWords). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách podpory:

Platnost a účinnost

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Stránkách Conseq.

Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.