Orbit Capital, Conseq Venture Debt I2 (CZK)

 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (31. 12. 2021) 1,0846 CZK
 • Roční maximum
 • (31. 12. 2021) 1,0846 CZK
 • Roční minimum
 • (31. 12. 2020) 1,0079 CZK
 • Investiční společnost
 • Orbit Capital SICAV, a.s.
 • Datum založení
 • 28. 8. 2019
 • Země registrace
 • Česká republika
 • Objem aktiv fondu
 • 471 128 550,30 CZK

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Alternativní investice
 • Regionální zaměření
 • Středoevropský region
  Středoevropský region
 • Tematické zaměření
 • Kreditní strategie
  Fondy kvalifikovaných investorů
  Vysoce rizikové
 • Dividendová politika
 • Distribuční
 • Měna denominace
 • CZK

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 2,59 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 2,50 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 8 let
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
 • Tolerance rizika

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Rizikový profil 7
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Informovaný
  Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • 1 měsíc
 • 3 měsíce
 • 1,37 %
 • 6 měsíců
 • 2,40 %
 • Od počátku roku
 • 7,61 %
 • 1 rok
 • 7,61 %
 • 2 roky
 • 9,42 %
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení (28. 8. 2019)
 • 8,46 %

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • 4,60 %
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení (28. 8. 2019)
 • 3,52 %

Investice do rychle rostoucích technologických firem – fenomén současného investičního prostředí.

Conseq Venture Debt vzniká jako první podfond Orbit Capital SICAV.

 • Conseq je obhospodařovatelem a administrátorem fondu
 • Enern řídí části portfolia a vyhledává příležitostí v oblasti moderních technologií v raném stádiu
 

Jak funguje Conseq Venture Debt, v čem je pro investory zajímavý a další iformace se dozvíte v rozhovoru ředitele investičního bankovnictví Tomáše Kálala nebo si můžete přečíst článek zde.

Úspěchy fondu Conseq Venture Debt

Kontakt

Pokud máte zájem o bližší informace o fondu Conseq Venture Debt, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese wm@conseq.cz nebo na telefonním čísle +420 225 988 200.

Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.

Na našich webových stránkách využíváme soubory cookies. Cookies používáme pro zajištění správné funkčnosti stránek, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu a reklamy. Informace o používání cookies najdete v našich Zásadách používání webových stránek a cookie, kde můžete i později upravit nastavení svých souhlasů. Souhlasíte s používáním cookies?
Více informací a nastavení preferencí