Vyhľadávanie

  • Investice

Počet nájdených položiek: 13

Zmeniť zobrazenie:

Ako môžem spísať zmluvu so spoločnosťou Conseq?

Môžeme Vám odporučiť investičného konzultanta, podľa miesta Vášho bydliska, ktorý je oprávnený naše produkty ponúkať. Samozrejme Vám poskytneme všetky podstatné informácie k tomu , aby ste sa mohli rozhodnúť, ktorý z produktov je pre Vás najvhodnejší.

Ako môžem zmeniť výšku pravidelnej investície?

Pozastavenie vkladov:Pozastavenie zasielania vkladov nie je potreba oznamovať. Vynechanie vkladu nie je sankcionované. Zmena výšky vkladov: V prípade zmlúv s obchodnými podmienkami 1401 a novšími, fungujú na princípe cieľovej čiastky a zasielanie vyššej sumy nie je...

Ako si môžem zriadiť internetový prístup?

Internetový prístup zriaďujeme klientom automaticky pri vzniku zmluvy samotnej. Je tomu tak za predpokladu , že je v zmluve uvedená emailová adresa a mobilné telefónne číslo. V prípade, že máte prístup už zriadený, zabudnuté heslo je možné resetovať tu: https://www.conseq.sk...

Ako zasielať platby?

V prípade zmlúv Classic Invest sa vklady zasielajú na bankový účet číslo:SK29 1111 0000 0011 0001 1019 SWIFT: UNCRSKBXVariabilným symbolom je číslo zmluvy.Pri zasielaní jednorazovej investície na základe písomného pokynu sa špecifický symbol neuvádza.Pri jednorazovej...

Ako môžem zrušiť zasielanie papierových výpisov?

Pravidelné výpisy sme podľa platnej legislatívy povinní posielať za každý kalendárny štvrťrok. Ak si zasielanie papierových výpisov prajete zrušiť a nahradiť ho zasielaním elektronických výpisov, môžete toto vykonať vo svojom internetovom prístupe a to na Vašej Osobnej stránke...

Aká je minimálna výška investície?

Minimálne objemy vkladov sú určené pre každý produkt, resp. typ zmluvy zvlášť. Je možné si ich overiť na obálke zmluvy samotnej. Základný prehľad nájdete v popise jednotlivých produktov.

Je možné spísať zmluvu vedenú na neplnoletú osobu?

Áno, ako zákonný zástupca môžete uzavrieť zmluvu aj pre neplnoletého klienta. Pri uzatváraní zmluvy je potreba doložiť kópiu rodného listu dieťaťa.Dovoľte nám upozorniť Vás, že zákonný zástupcovia dieťaťa, majú v dobe, kedy je klient neplnoletý, možnosť zo zmluvy vybrať...