Wealth Management

S námi si ulovíte to nejlepší z investičních příležitostí celého světa.
Náročnějším klientům rádi poskytneme služby na míru dle jejich potřeb. Klientům nabízíme individuální řešení jejich konkrétní situace a potřeb, včetně následné péče a reportingu.

Proč Conseq Wealth Management

 • Staráme se přibližně o 1 200 privátních a institucionálních klientů s objemem investovaných prostředků přes 13 mld. Kč.
 • Jsme si vědomi rozdílnosti potřeb našich klientů a jejich regulatorních, daňových i jiných specifik. Pozorně nasloucháme přáním a požadavkům, které pak zohledňujeme při návrhu investičního řešení, jeho realizaci a komunikaci.
 • Široké spektrum produktů nám umožňuje vyjít vstříc klientům s různým objemem finančních prostředků, vztahem k riziku, daňovým režimem či způsobem účtování.
 • Pro klienta připravíme kompletní smluvní dokumentaci i s návrhem řešení pro produkty, jako jsou Private Invest, VIP Classic, Classic Invest, ale i individuální smlouvy o obhospodařování portfolií.
 • Klient může investovat formou jednorázové i pravidelné investice.

Komu jsou naše služby určeny?

Fyzické osoby

Volba jednotlivých produktů závisí na typu požadované služby, vztahu klienta k riziku resp. jeho požadavkům na výnos a na objemu investovaných prostředků. Naší vlajkovou lodí pro fyzické osoby je produkt Private Invest. Jsme však schopni klientovi sestavit individuální portfolio složené z jednotlivých akcií i dluhopisů nebo založit vlastní investiční fond.

Právnické osoby

Našim klientům nabízíme tři základní způsoby spolupráce – obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů, aktivní řízení portfolia a obhospodařování nebo administraci investičního fondu, založeného na míru skupině investorů.

Municipality, nadace a církve

Na základě dlouholetých zkušeností s investicemi církevních, nadačních, municipálních a obdobných organizací, nabízíme produkty, které vystihují specifické požadavky těchto subjektů. Jsme si vědomi rozdílnosti potřeb jednotlivých klientů a jejich regulatorních, daňových i jiných specifik. Ty zohledňujeme při návrhu investiční strategie, realizaci investiční strategie a komunikaci.

S obhospodařováním portfolií máme letité zkušenosti. Mezi naše nejvýznamnější klienty patří Česká kancelář pojistitelů, Garanční systém finančního trhu, Garanční fond obchodníků s cennými papíry, Generali pojišťovna, a. s., Česká pojišťovna, a. s., Transgas, a. s., Nadace Jedličkova ústavu, Statutární město Most a mnoho dalších.

  Tým Wealth Managementu

  Naše služby poskytujeme v nejvyšším možném standardu, abychom byli plně konkurenceschopní. Jsme zvyklí věnovat klientům individuální péči a přizpůsobit své služby a produkty jejich potřebám a přáním.

   Classic Invest

   Classic Invest je ideální produkt pro klienty, kteří si sami chtějí vybírat jednotlivé podílové fondy a řídit si své investiční portfolio. V rámci Classic Invest lze investovat jednorázově i pravidelně.

    Private Invest

    Svěřte své peníze do rukou profesionálů. Private Invest představuje portfolio složené z investičních fondů, které se skládají z mnoha dalších investičních fondů (tzv. „fond fondů“), které Conseq Investment Management, a.s. aktivně obhospodařuje. Private Invest má...

     VIP Classic

     Produkt umožnuje investovat do široké množiny investičních nástrojů na trzích, ke kterým má Conseq Investment Management, a.s. přístup. Právním rámcem je smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů. Klient může podat pokyn k nákupu nebo prodeji písemně...

      Individuální portfolio

      Individuální portfolio je flexibilní produkt určený pro nejnáročnější klienty. Právním rámcem je smlouva o obhospodařování portfolia investičních nástrojů. Investiční politiku lze nastavit individuálně podle potřeb klienta.

       Alternativní investice

       Investujte do průmyslových a rezidenčních nemovitostí, zemědělské půdy, private equity či zelené energie.

        Fondy kvalifikovaných investorů

        Fondy kvalifikovaných investorů jsou efektivní možností pro uskutečnění širokého spektra různých investičních záměrů, od finančních aktiv přes nemovitosti až po komodity nebo umělecké předměty.

         Služby administrace a umisťování dluhopisových emisí

         Emitentům z řad institucí i korporací nabízíme, spolu s našimi partnery, vyčerpávající portfolio služeb spojené s vydáním dluhopisové emise nebo dluhopisového programu v režimu veřejné nabídky, ale také "private placement".

          Nabídka konkrétních dluhopisových emisí

          Investorům, preferujícím predikovatelný, dopředu známý výnos do splatnosti, zprostředkujeme nákup a prodej některých dluhopisových emisí. Investor má možnost volby s ohledem na svůj rizikový profil, požadavky výnosu a časový okamžik realizace své investice.

          Zeptejte se nás

          Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.