Classic Invest

Classic Invest je ideální produkt pro klienty, kteří si sami chtějí vybírat jednotlivé podílové fondy a řídit si své investiční portfolio.

V rámci Classic Invest lze investovat jednorázově i pravidelně.

Proč Conseq Wealth Management

  • Staráme se přibližně o 1 200 privátních a institucionálních klientů s objemem investovaných prostředků přes 13 mld. Kč.
  • Jsme si vědomi rozdílnosti potřeb našich klientů a jejich regulatorních, daňových i jiných specifik. Pozorně nasloucháme přáním a požadavkům, které pak zohledňujeme při návrhu investičního řešení, jeho realizaci a komunikaci.
  • Široké spektrum produktů nám umožňuje vyjít vstříc klientům s různým objemem finančních prostředků, vztahem k riziku, daňovým režimem či způsobem účtování.
  • Pro klienta připravíme kompletní smluvní dokumentaci i s návrhem řešení pro produkty, jako jsou Private Invest, VIP Classic, Classic Invest, ale i individuální smlouvy o obhospodařování portfolií.
  • Klient může investovat formou jednorázové i pravidelné investice.

Komu jsou naše služby určeny?

Fyzické osoby

Volba jednotlivých produktů závisí na typu požadované služby, vztahu klienta k riziku resp. jeho požadavkům na výnos a na objemu investovaných prostředků. Naší vlajkovou lodí pro fyzické osoby je produkt Private Invest. Jsme však schopni klientovi sestavit individuální portfolio složené z jednotlivých akcií i dluhopisů nebo založit vlastní investiční fond.

Právnické osoby

Našim klientům nabízíme tři základní způsoby spolupráce – obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů, aktivní řízení portfolia a obhospodařování nebo administraci investičního fondu, založeného na míru skupině investorů.

Municipality, nadace a církve

Na základě dlouholetých zkušeností s investicemi církevních, nadačních, municipálních a obdobných organizací, nabízíme produkty, které vystihují specifické požadavky těchto subjektů. Jsme si vědomi rozdílnosti potřeb jednotlivých klientů a jejich regulatorních, daňových i jiných specifik. Ty zohledňujeme při návrhu investiční strategie, realizaci investiční strategie a komunikaci.

S obhospodařováním portfolií máme letité zkušenosti. Mezi naše nejvýznamnější klienty patří Česká kancelář pojistitelů, Garanční systém finančního trhu, Garanční fond obchodníků s cennými papíry, Generali pojišťovna, a. s., Česká pojišťovna, a. s., Transgas, a. s., Nadace Jedličkova ústavu, Statutární město Most a mnoho dalších.

Zeptejte se nás

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.