Fondy kvalifikovaných investorů

Fondy kvalifikovaných investorů jsou efektivní možností pro uskutečnění širokého spektra různých investičních záměrů, od finančních aktiv přes nemovitosti až po komodity nebo umělecké předměty.

Pro privátní a institucionální investory vytváříme, obhospodařujeme a administrujeme fondy kvalifikovaných investorů prostřednictvím naší dceřiné společnosti QI Investiční společnost.

Fondy kvalifikovaných investorů

 • Oproti fondům kolektivního investování jsou vázány volnějšími investičními limity.
 • Umožňují investovat do širšího okruhu investičních nástrojů.
 • Díky několikanásobné kontrole (obhospodařovatel/administrátor/depozitář/regulátor) jsou pro investory velmi transparentní.
 • Mohou do nich investovat jen investoři splňující určité podmínky.

Podmínky nabytí statusu kvalifikovaného investora

 • U fondů s českým domicilem  musí minimální objem investice převýšit 1 000 000 CZK v součtu fondů obhospodařovaných  jedním obhospodařovatelem a administrovaných jedním administrátorem. U zahraničních jurisdikcí se minimální výše investice řídí tamními pravidly.
 • Investor musí prohlásit, že si je vědom specifik a rizik spojených s investováním do konkrétního fondu kvalifikovaných investorů.

Jak mohu nakoupit podílové listy fondů alternativních investic

 1. Přímý nákup některého z fondů (při dodržení minimálních objemů uvedených výše).
  • Investice do fondů kvalifikovaných investorů Conseq lze vzájemně sčítat a tak snadněji splnit zákonný minimální limit 1 000 000 CZK.
 2. Nákup prostřednictvím obhospodařovaného portfolia Private Invest Profi.
  • V rámci každé z pěti základních strategií Private Invest Profi zaujímá složka alternativních investic přibližně 10 až 15 % portfolia.
  • Tento podíl lze po dohodě s klientem individuálně zvýšit.

V případě zájmu o nákup a prodej fondů kvalifikovaných investorů kontaktujte oddělení Wealth Managementu na emailu wm@conseq.cz
 


Vybrané fondy kvalifikovaných investorů 

Další fondy kvalifikovaných investorů můžete vyfiltrovat v rámci tematického zaměření v Přehledu fondů.

Zeptejte se nás

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.

  Conseq eko-energetický OPF

  ISIN

  CZ0008473394

  Investiční horizont

  min. 5 let

  Tolerance rizika

  Rizikový profil 7

  Měna

  CZK

  Třída aktiv

  Alternativní investice

  Investice do různých způsobů využití zelené energie a energetických úspor.

   Conseq Opportunity OPFKI

   ISIN

   CZ0008473790

   Investiční horizont

   min. 5 let

   Tolerance rizika

   Rizikový profil 7

   Měna

   CZK

   Třída aktiv

   Alternativní investice

   Investice do aktuálních příležitostí na finančních trzích.

    Český Fond Půdy A Dis (CZK)

    ISIN

    MT7000011094

    Tolerance rizika

    Rizikový profil 6

    Měna

    CZK

    Třída aktiv

    Nemovitosti

    Investice do vysoce kvalitní české zemědělské půdy.

     Accolade Industrial Fund A2 Dis (CZK)

     ISIN

     MT7000018404

     Tolerance rizika

     Rizikový profil 6

     Měna

     CZK

     Třída aktiv

     Nemovitosti

     Investice především do průmyslových nemovitostí třídy A (dle CBRE).

      Conseq depozitní+ OPF

      ISIN

      CZ0008475795

      Investiční horizont

      min. 1 rok

      Tolerance rizika

      Rizikový profil 1

      Měna

      CZK

      Třída aktiv

      Krátkodobé investice

      ...ukládejte krátké peníze jako velcí hráči

       Accolade Industrial fond fondu, OPF (CZK)

       ISIN

       CZ0008475936

       Investiční horizont

       min. 5 let

       Měna

       CZK

       Třída aktiv

       Nemovitosti

       Investujte do průmyslových nemovitostí a přispějte k rozvoji logistiky a průmyslu 21. století v České republice.