Dluhopisové emise

Aktivně na trhu vyhledáváme zajímavé emitenty, kterým pomáháme se získáváním dluhopisového kapitálu.

Investorům umožňujeme získat dobře predikovatelný výnos, rozkládat investiční rizika a v neposlední řadě participovat na úspěchu domácí ekonomiky. 

Dluhopisová emise může být zajímavou alternativou financování k bankovním úvěrům. Jejími výhodami jsou především:

 • Flexibilní nastavení parametrů.
 • Diverzifikace investorské základny.
 • Úspora bankovních a kreditních linek.
 • Zvýšení povědomí a zlepšení PR emitenta.

Emitentům z řad institucí i korporací nabízíme vyčerpávající portfolio služeb spojené s vydáním dluhopisové emise nebo dluhopisového programu v režimu veřejné nabídky, ale i v rámci "private placement".

Příprava emise

 • V interakci s emitentem připravíme návrh parametrů emise, včetně povinností emitenta (kovenantů).
 • V případě spolupráce na umístění emise provedeme kreditní analýzu emise.
 • Na klíč připravíme emisní podmínky i prospekt dluhopisu za účelem veřejné nabídky nebo přijetí k obchodování na veřejném trhu.
 • Na základě plné moci provedeme zaknihování emise v centrálním depozitáři.
 • Připravíme další související právní dokumentaci k dluhopisové emisi (smlouvy o administraci, úpisu emise a příkazní smlouva).
 • Zajistíme komunikaci a řízení vztahů s Burzou cenných papírů Praha v souvislosti s plánovaným přijetím emise k obchodování na veřejném trhu.

Umístění emise investorům

 • Vytvoříme návrhy marketingových a analytických materiálů, nezbytných k dosažení rozumné pravděpodobnosti úspěšného úpisu.
 • Oslovíme potenciální investory v souladu s příslušným režimem emise.
 • Zprostředkujeme kontakt mezi emitentem a potenciálními investory.
 • Zastřešíme smluvní vztah s koncovými investory.
 • Vyřídíme případné dotazy potenciálních i koncových investorů.
 • Provedeme úvodní vypořádání emise, tj. převod od emitenta koncovým investorům.

Administrace emise a případný výkon funkce agenta pro zajištění

 • Vedeme evidenci navazující na evidenci v CDCP, ve které budou evidování někteří vlastníci emise.
 • Obstaráváme platby v souvislosti s emisí.
 • Vedeme záznamy a archivujeme doklady v souvislosti s platbami souvisejícími s emisí.
 • Provádíme srážky a odvody z plateb v souladu s platnou legislativou.
 • Vypořádáváme transakce s dluhopisy (včetně odkupů nebo předčasné splatnosti dluhopisů).
 • Zprostředkujeme komunikaci, sdělení a zprávy mezi emitentem a jednotlivými vlastníky.
 • Plníme další povinnosti, přímo vyplývající z emisních podmínek, prospektu nebo platné legislativy.
 • Zajistíme výkon funkce agenta pro zajištění.

 V případě zájmu o služby týkající se dluhopisových emisí nás kontaktujte prostřednictvím níže uvedeného formuláře nebo prostřednictvím emailové adresy wm@conseq.cz nebo na telefonním čísle +420 225 988 200.

Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.