Fondy kvalifikovaných investorů

Fondy kvalifikovaných investorů jsou efektivní možností pro uskutečnění širokého spektra různých investičních záměrů, od finančních aktiv přes nemovitosti až po komodity nebo umělecké předměty.

Pro privátní a institucionální investory vytváříme, obhospodařujeme a administrujeme fondy kvalifikovaných investorů prostřednictvím naší dceřiné společnosti QI Investiční společnost.

Fondy kvalifikovaných investorů

 • Oproti fondům kolektivního investování jsou vázány volnějšími investičními limity.
 • Umožňují investovat do širšího okruhu investičních nástrojů.
 • Díky několikanásobné kontrole (obhospodařovatel/administrátor/depozitář/regulátor) jsou pro investory velmi transparentní.
 • Mohou do nich investovat jen investoři splňující určité podmínky.

Podmínky nabytí statusu kvalifikovaného investora

 • U fondů s českým domicilem  musí minimální objem investice převýšit 1 000 000 CZK v součtu fondů obhospodařovaných  jedním obhospodařovatelem a administrovaných jedním administrátorem. U zahraničních jurisdikcí se minimální výše investice řídí tamními pravidly.
 • Investor musí prohlásit, že si je vědom specifik a rizik spojených s investováním do konkrétního fondu kvalifikovaných investorů.

Jak mohu nakoupit podílové listy fondů alternativních investic

 1. Přímý nákup některého z fondů (při dodržení minimálních objemů uvedených výše).
  • Investice do fondů kvalifikovaných investorů Conseq lze vzájemně sčítat a tak snadněji splnit zákonný minimální limit 1 000 000 CZK.
 2. Nákup prostřednictvím obhospodařovaného portfolia Private Invest Profi.
  • V rámci každé z pěti základních strategií Private Invest Profi zaujímá složka alternativních investic přibližně 10 až 15 % portfolia.
  • Tento podíl lze po dohodě s klientem individuálně zvýšit.

V případě zájmu o nákup a prodej fondů kvalifikovaných investorů kontaktujte oddělení Wealth Managementu na emailu wm@conseq.cz nebo na telefonním čísle +420 225 988 200.


Vybrané fondy kvalifikovaných investorů 

Další fondy kvalifikovaných investorů můžete vyfiltrovat v rámci tematického zaměření v Přehledu fondů.

Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.

  Conseq Opportunity OPFKI (CZK)

  ISIN

  CZ0008473790

  Investiční horizont

  min. 5 let

  Tolerance rizika (SRI)

  Rizikový profil 6

  Měna

  CZK

  Třída aktiv

  Alternativní investice

  Investice do aktuálních příležitostí na finančních trzích.

   Český Fond Půdy A Dis (CZK)

   ISIN

   MT7000011094

   Investiční horizont

   min. 5 let

   Tolerance rizika (SRI)

   Rizikový profil 6

   Měna

   CZK

   Třída aktiv

   Nemovitosti

   Investice do vysoce kvalitní české zemědělské půdy. Videokonferenci prezentace fondu Český fond půdy si můžete poslechnout zde.  

    Accolade Industrial Fund A2 Dis (CZK)

    ISIN

    MT7000018404

    Investiční horizont

    min. 5 let

    Tolerance rizika (SRI)

    Rizikový profil 6

    Měna

    CZK

    Třída aktiv

    Nemovitosti

    Investice především do průmyslových nemovitostí třídy A (dle CBRE).

     Conseq depozitní+ OPF

     ISIN

     CZ0008475795

     Investiční horizont

     min. 1 rok

     Tolerance rizika (SRI)

     Rizikový profil 1

     Měna

     CZK

     Třída aktiv

     Krátkodobé investice

     ...ukládejte krátké peníze jako velcí hráči

      Accolade Industrial fond fondů, OPF (CZK)

      ISIN

      CZ0008475936

      Investiční horizont

      min. 5 let

      Tolerance rizika (SRI)

      Rizikový profil 6

      Měna

      CZK

      Třída aktiv

      Nemovitosti

      Investujte do průmyslových nemovitostí a přispějte k rozvoji logistiky a průmyslu 21. století v České republice.

      Vložte bezpečnostní kód:
       Security code
      Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.