Klienti Wealth Management

Nabízíme Vám nejširší nabídku investičních fondů na českém trhu. Zajistíme a obhospodařujeme dluhopisová portfolia, která mají výhodu v pravidelných finančních tocích díky výplatě kupónů a v přesně daných datech splatnosti.

Fyzické a právnické osoby

Největší část našich klientů Wealth Managementu je tvořena fyzickými a právnickými osobami. Pro obě strany se snažíme nacházet ta nejlepší možná investiční řešení, která odpovídají jejich potřebám. Jsme schopni vytvořit investiční portfolio od nejkonzervativnějšího až po velmi dynamické. Jeho likviditu pak nastavíme dle délky investičního horizontu klienta.

Pro každého klienta máme řešení. Vybíráme z řad vlastních i cizích investičních fondů, které velmi dobře známe. I pro tento segment klientů máme připraveny nabídky dostupných dluhopisových emisí. Klientovi vždy nabízíme vícero scénářů, jak vystavět své investiční portfolio, aby měl možnost volby a našel si tu nejvíce sympatickou cestu.

U fyzických osob se staráme jak o krátkodobé zhodnocení, tak především o dlouhodobé investování, jehož hlavním cílem je zachování reálné hodnoty majetku při průběžném dodávání renty.

Právnickým osobám pomáháme především s uložením přebytečné likvidity, kdy využíváme spíše konzervativní nástroje, které jsou zároveň vysoce likvidní.

 

Municipality

O majetek obcí a měst se staráme více než dvě desítky let. Víme, že hlavní prioritou municipalit je bezpečnost uložení jejich volných prostředků, výše zhodnocení je až ve druhé řadě. Dalším specifikem je často délka volebního období, která je ve většině případů maximálním investičním horizontem, se kterým chtějí města a obce prostředky investovat.

 

Nadace

Mezi naše stále klienty patří i přední české nadace. Díky dlouhodobé spolupráci jsme zjistili, že nadace a nadační fondy jsou v obtížné situaci, kdy na jednu stranu nemohou podstupovat příliš vysoké riziko, ale na druhou stranu potřebují, aby investované prostředky vynášely pravidelný roční výnos nezbytný pro financování jejich potřeb.

 

Církve

Stejně jako jiné instituce, i církve musí jednat s péčí řádného hospodáře, aby zajistily správný chod svých úřadů. Již více než 10 let pomáháme církevním klientům se správou svěřených prostředků tak, aby bylo vše v souladu s jejich hodnotami a etickým kodexem. Specifické potřeby vyžadují i náš citlivý přístup, který je nám vlastní.

 

Bytová družstva

Naše investiční služby poskytujeme rovněž i bytovým družstvům, u kterých pozorujeme primární zájem o dlouhodobé udržení reálné hodnoty svěřených prostředků. Cílem spolupráce je pak především překonávání inflace tak, aby bylo současně zajištěno co nejnižší riziko ztráty. U bytových družstev bereme na vědomí i potřebu pohotové likvidity svěřených prostředků. 


 

Proč si nás vybrat?

Máme více než 29 let zkušeností a výborný přehled o aktuálním ekonomickém dění.

Jsme největší nezávislý investiční manažer v České republice, jemuž důvěřuje více jak 500 tisíc klientů.

Disponujeme nejširší nabídkou investičních fondů na českém trhu. Klientům nabízíme 37 vlastních a více než 1000 světových investičních fondů.

Pro klienty jsme také schopni zajistit a obhospodařovat dluhopisová portfolia, která mají výhodu v pravidelných finančních tocích díky výplatě kupónů a v přesně daných datech splatnosti. Díky tomu lze načasovat investici tak, aby měl klient peníze připraveny na účtu přesně v tu dobu, kdy budou potřeba. Dalším bonusem při využití této možnosti je, že lze dobře spočítat a odhadnout celkový výnos investované částky.

Na veřejný i neveřejný trh jsme také umístili celou řadu dluhopisových emisí. Víme tak, jak si finančně vedou společnosti v České republice a v regionu Střední a Východní Evropy a tuto znalost jsme schopni poskytnout našim klientům v rámci výběru dluhopisů pouze od prověřených firem.

Víme, že správa Vašeho majetku a podnikání je sama o sobě náročnou činností, a proto se snažíme, abychom našim zákazníkům jejich práci co nejvíce ulehčili. Velkou výhodou všech nabízených produktů a služeb je, že pro klienta představují minimální administrativní zatížení.

Pro naše zákazníky navíc pravidelně vytváříme přehledné výpisy a ocenění majetkového účtu, na kterém je vidět dosažená výkonnost klientova portfolia. Informace jsou dostupné on-line prostřednictvím portálu „Můj Conseq“. Po dohodě s klientem je můžeme také zasílat jím zvoleným způsobem.

Odměna za poskytnutí služeb se skládá ze vstupního a manažerského poplatku. Výše vstupního poplatku závisí na objemu vložené částky a investičním horizontu. Manažerský poplatek je pevně zahrnut jako součást nákladovosti nabízených fondů a jejich uvedená výkonnost představuje již čistý zisk klienta.

Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.