Portfolio na míru


Vaše portfolio flexibilně přizpůsobíme Vašim preferencím, vztahu k riziku, představám o výnosu a likviditě


Základem Wealth Managementu je schopnost přizpůsobit se potřebám klienta. Protože se více jak 29 let věnujeme investování a tvorbě investičních portfolií, disponujeme tak nadstandardní expertízou a možnostmi, jak vyhovět široké škále představ našich klientů.

Uvědomujeme si originalitu každého člověka, a proto si zakládáme na individuálním přístupu, díky kterému jsme schopni reflektovat různé míry vnímání rizika, potřeby výnosu i délky investičního horizontu.

 
Naše konkurenční výhoda spočívá v možnosti kombinace více jak 1000 námi spravovaných či distribuovaných investičních fondů doplněných o akcie a dluhopisy obchodované na světových trzích i mimoburzovně. Klientům tak nabízíme nadstandardní možnost, jak diverzifikovat své investiční portfolio tak, aby jim bylo co nejvíce sympatické.

 
 • Osobní setkání s klientem
  Před zahájením spolupráce se s klientem osobně setkáme, abychom zjistili jeho potřeby, preference a cíle. Považujeme za důležité, aby obě strany znaly své možnosti a přistupovaly k dalším krokům se vzájemnou důvěrou. Podstatou Wealth Managementu je nadstandardní přístup ke klientovi, který začíná právě v okamžiku prvního setkání.
 
 • Návrh investičního portfolia
  Pokud získáme důvěru našeho nového klienta a jsme si jisti jeho zadáním, pokračujeme ke konstrukci budoucího investičního portfolia. Na základě získaných informací, dohody ale i osobních zkušeností, vybíráme ty investice, které jsou v souladu s investičním plánem klienta. Během tohoto procesu s klientem probíráme pozitiva i negativa jeho investičních záměrů. Nebojíme se poukázat na možná rizika či skryté střety s představami klientů.
 
 • Uzavření smluvního vztahu
  Podle vybraných investičních nástrojů a zamýšleného objemu investovaných prostředků je vstup investora zastřešen příslušnou smlouvou. Pro obstarání prodeje a nákupu cenných papírů používáme smlouvy Classic Invest. V případě investování do našich fondů kvalifikovaných investorů užíváme smlouvy Private Invest. Pro klienty, jejichž objem investice do jednotlivých tříd aktiv přesahuje částku 10 mil. CZK, je nabízena smlouva VIP Classic. Nejnáročnějším klientům s objemem investice v řádech desítek milionů CZK poskytujeme služby individuálně obhospodařovaných portfolií. Klientovi připravujeme kompletní smluvní dokumentaci včetně dotazníků a případných investičních limitů.
 
 • Nákup cenných papírů
  Prostřednictvím aktivace smlouvy, ke kterému dochází zpravidla připsáním investované částky na sběrný účet Consequ, je klientovi vytvořen majetkový účet na který následně nabývá cenné papíry. Klient tak ve všech případech spolupráce vlastní akcie, dluhopisy, podílové listy nebo investiční akcie investičních fondů napřímo. Conseq vystupuje pouze v roli licencovaného obchodníka s cennými papíry, který transakci zajišťuje.
 
 • Průběžná komunikace a setkávání
  Nákupem cenných papírů naše spolupráce s klientem nekončí. V závislosti na povaze investičního portfolia a zájmu klienta, nabízíme možnost konzultací, při kterých probíráme chování nastaveného investičního portfolia, jeho výsledky a možné úpravy. Jsme zkrátka stále na příjmu, připraveni poskytnout součinnost při změnách v alokaci investičních nástrojů či potřebách klienta.

  Classic Invest

  Vyberte si jednotlivé podílové fondy a řiďte si své investiční portfolio. S produktem Classic Invest můžete investovat jednorázově i pravidelně.ONLINE UZAVŘENÍ SMLOUVY

   Individuální portfolio

   Individuální portfolio je flexibilní produkt určený pro nejnáročnější klienty. Právním rámcem je smlouva o obhospodařování portfolia investičních nástrojů. Investiční politiku lze nastavit individuálně podle potřeb klienta.

    Private Invest

    Svěřte své peníze do rukou profesionálů. Private Invest představuje portfolio složené z investičních fondů, které se skládají z mnoha dalších investičních fondů (tzv. „fond fondů“). Private Invest má podobu fondů kvalifikovaných investorů, proto je minimální objem...

     VIP Classic

     Produkt umožnuje investovat do široké množiny investičních nástrojů na trzích, ke kterým má Conseq Investment Management, a.s. přístup. Právním rámcem je smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů. Klient může podat pokyn k nákupu nebo prodeji písemně...

     Zeptejte se nás

     Vložte bezpečnostní kód:
      Security code
      

     Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.

     Vložte bezpečnostní kód:
      Security code
     Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.