Individuální portfolio

Individuální portfolio je flexibilní produkt určený pro nejnáročnější klienty.

Právním rámcem je smlouva o obhospodařování portfolia investičních nástrojů. Investiční politiku lze nastavit individuálně podle potřeb klienta.

Historicky nejstarší a stále nejvýznamnější obchodní aktivitou Conseq Investment Management je obhospodařování individuálních portfolií pro:

 • institucionální investory (pojišťovny, investiční fondy, penzijní fondy, stavební bytová družstva apod.);
 • veřejný sektor (státní fondy, municipality);
 • neziskový sektor (nadace, nadační fondy);
 • privátní klienty;
 • podniky (zhodnocování jejich finančních rezerv).

Z pohledu tříd aktiv Conseq Investment Management obhospodařuje zejména portfolia:

 • dluhopisová se zaměřením na dluhopisy denominované v českých korunách a dalších měnách zemí přistupujících k EU (polský zlotý, maďarský forint, slovenská koruna, rumunský lei atd.);
 • akciová se zaměřením na akcie obchodované na trzích „nové Evropy” (ČR, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Baltické země, Balkán);
 • peněžního trhu se zaměřením na českou korunu, euro a americký dolar.

Institucionální třídy podílových listů

Krom obhospodařování individuálních portfolií má Conseq Investment Management pro institucionální a korporátní klienty připraveny speciální (institucionální) třídy podílových listů investičních fondů, jejichž výnosy jsou vypláceny formou dividendy, která má výhodnější daňový režim než výnosy z úroků či kapitálového zhodnocení, a které jsou zatíženy nižšími poplatky.

Proč si nás vybrat

Zkušenosti s obhospodařováním portfolií

Investiční management (obhospodařování individuálních portfolií) poskytuje Conseq Finance jako službu svým klientům již od roku 1996.

Abychom vyšli vstříc požadavku oddělení služeb investičního managementu od činnosti brokerské, jehož účelem bylo zamezit možnosti vzniku střetu zájmů, převedli jsme v roce 2001 veškeré aktivity na poli investičního managementu do nově založené společnosti Conseq Investment Management.

Naší nejsilnější stránkou je od začátku řízení portfolií fixně úročených cenných papírů denominovaných v českých korunách a měnách ostatních středoevropských zemí vstupujících do EU. V této oblasti patříme mezi nejlepší investiční managery (měřeno výkonností námi obhospodařovaných portfolií). Pokud jde o obhospodařování akciových portfolií, i zde se specializujeme na země našeho regionu a dosahujeme velmi uspokojivých výsledků.

Invenční investiční tým

Conseq Investment Management disponuje kvalitním investičním týmem vedeným zakladatelem společnosti Ing. Janem Vedralem, jehož investiční zkušenosti sahají k samému počátku českého kapitálového trhu.

Kvalitní klientský servis

Vzhledem k tomu, že našimi hlavními klienty jsou renomované pojišťovny a největší domácí korporace, které pokud jde o kvalitu klientského servisu a reportingu patří mezi nejnáročnější, jsme zvyklí naše služby poskytovat s maximální péčí a profesionalitou v nejvyšším možném standardu.

Dlouhodobě nadprůměrná výkonnost řízených portfolií

Individuální portfolia i otevřené investiční fondy řízené investičním týmem Conseq Investment Management dosahují dlouhodobě nadprůměrné výkonnosti.

Individuální přístup

Vzhledem k rozdílnosti požadavků našich klientů považujeme za naprostou samozřejmost individuální přístup:

 • při tvorbě návrhu investičního zaměření portfolia
 • v reportingu
 • v dalších doprovodných službách vždy dle požadavku klienta

Pečlivé sledování a dodržování smluvních investičních limitů

Náš systém a interní procedury zabezpečují každodenní monitoring jak zákonných limitů, tak limitů individuálně stanovených smlouvou s klientem.

Právní a daňový režim klienta

Různorodost našich klientů s sebou přináší i odlišné preference, které se snažíme zohlednit v zájmu co nejvyšší přidané hodnoty pro klienta.

V případě zájmu o sestavení individuálního portfolia kontaktujte oddělení Wealth Managementu na emailu wm@conseq.cz nebo na telefonním čísle +420 225 988 200.

Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.