Informácie zákazníkom

Právne predpisy ukladajú spoločnosti Conseq Investment Managament, a.s., povinnosť informovať zákazníkov vrátane potenciálnych o svojej osobe, o investičných službách, ktoré poskytuje, o kategorizácii zákazníkov, o podmienkach zmluvy o poskytovaní investičných služieb, o finančných nástrojoch (finančné nástroje ďalej len ako „investičné nástroje“), ktorých sa má investičná služba týkať, a stratégiách pre investovanie, o ochrane majetku zákazníkov, o prevodných miestach a o všetkých nákladoch a súvisiacich úplatách.
Ďalej uvedené informácie (ďalej len „Informácie zákazníkom“) sú každému zákazníkovi poskytované pred uzavretím zmluvy, resp. pred poskytnutím investičnej služby. Zákazníkom, ktorí k tomu dali výslovný súhlas, sú Informácie zákazníkom, ktoré nie sú určené osobne zákazníkovi, poskytované prostredníctvom internetových stránok. O ich adrese (www.conseq.sk) je zákazník informovaný elektronicky.
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

Radi by sme vás informovali, že osobné údaje poskytnuté vo vyššie uvedenej podobe budú použité iba na odpoveď na túto korešpondenciu.

Na našich webových stránkach využívame súbory cookies. Cookies používame pre zabezpečenie správnej funkčnosti stránok, analýzu návštevnosti a personalizáciu obsahu a reklamy. Informácie o používaní cookies nájdete v našich Zásadách používaní webových stránok a cookie, kde môžete aj neskôr upraviť nastavenie svojich súhlasov. Súhlasíte s používaním súborov cookies?
Viac informácií a nastavenia preferencie