Formuláre

Formuláre na výber a nákup peňažných prostriedkov (predaj alebo nákup fondov), modifikácia trvalého pokynu, formulár na zmenu údajov o klientovi, vzorový formular "Plná moc" pre splnomocnenie ďalšej osoby k nakladaniu s podielovými listami a ďalšie.

Při výběru peněžních prostředků platí, že pokud se číslo účtu, na nějž mají být peněžní prostředky zaslány, neshoduje s číslem účtu uvedeným na původní smlouvě v sekci identifikace klienta, je nutné nechat podpis klienta na výběrovém formuláři úředně ověřit (notářem či matrikou), případně ověřit totožnost klienta přímo pracovníkem společnosti Conseq Investment Management, a.s.

Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.