Prospekty a správy

Názov
Prospekt (štatút) fondu
Kľúčové informácie pre investorov - KIID
Správa portfólio manažéra
Polročná správa
Výročná správa
Ostatné dokumenty
Historické ceny
Fidelity Funds
FF - Germany Fund (EUR) (LU0261948227) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Fidelity Funds
FF - Global Communications Fund (EUR) (LU1881514001)
Fidelity Funds
FF - Global Consumer Industries Fund (USD) (LU0882574139) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Fidelity Funds
FF - Global Corporate Bond Fund (EUR) (LU0532243267) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Fidelity Funds
FF - Global Demographics Fund hedged (CZK) (LU1961889083) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Fidelity Funds
FF - Global Demographics Fund hedged (EUR) (LU0528228074) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
Fidelity Funds
FF - Global Dividend Fund (USD) (LU0772969993) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Fidelity Funds
FF - Global Dividend Fund hedged (EUR) (LU0605515377) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Fidelity Funds
FF - Global Health Care Fund (EUR) (LU0261952419) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Fidelity Funds
FF - Global High Yield Fund (USD) (LU0740037022) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Fidelity Funds
FF - Global High Yield Fund hedged (CZK) (LU1114574418) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
Fidelity Funds
FF - Global Income Fund hedged (CZK) (LU1692483032) Prospekt (štatút) fondu Polročná správa Výročná správa
Fidelity Funds
FF - Global Multi Asset Tact.Moder. hgEUR/USD(EUR) (LU0365262384) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Fidelity Funds
FF - Global Multi Asset Tactical Moderate (EUR) (LU0267387685) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Fidelity Funds
FF - Global Property Fund (EUR) (LU0237698757) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Fidelity Funds
FF - Global Property Fund (USD) (LU0237698914) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Fidelity Funds
FF - Global Technology Fund hedged (EUR) (LU1841614867)
Fidelity Funds
FF - China Consumer Fund (EUR) (LU0594300096) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Fidelity Funds
FF - China Consumer Fund (USD) (LU0594300179) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Fidelity Funds
FF - China Focus Fund (EUR) (LU0318931192) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.