Prospekty a správy

Názov
Prospekt (štatút) fondu
Kľúčové informácie pre investorov - KIID
Správa portfólio manažéra
Polročná správa
Výročná správa
Ostatné dokumenty
Historické ceny
Franklin Templeton Investments
Templeton Global Income Fund (EUR) (LU0211332563) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Franklin Templeton Investments
Templeton Global Smaller Companies Fund (USD) (LU0128526141) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Franklin Templeton Investments
Templeton Global Total Return Fund (EUR) (LU0260870661) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Franklin Templeton Investments
Templeton Global Total Return Fund (USD) (LU0170475312) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Franklin Templeton Investments
Templeton Global Total Return Fund H1 hedged (CHF) (LU0450468185) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Franklin Templeton Investments
Templeton Growth (Euro) Fund (EUR) (LU0114760746) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Franklin Templeton Investments
Templeton Growth (Euro) Fund (USD) (LU0327757729) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Franklin Templeton Investments
Templeton China Fund (USD) (LU0052750758) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Franklin Templeton Investments
Templeton Latin America Fund (USD) (LU0128526570) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Generali Invest CEE PLC
Generali Fond balancovaný komoditní (EUR) (IE00B469TQ76) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Generali Invest CEE PLC
Generali Fond korporátních dluhopisů (EUR) (IE00B4362Q21) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Generali Invest CEE PLC
Generali Fond nových ekonomik (EUR) (IE00B447TW91) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Generali Invest CEE PLC
Generali Fond světových akcií (EUR) (IE00B447QW86) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Generali Invest CEE PLC
Generali Fond východoevropských akcií (EUR) (IE00B63XYJ47) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Generali Invest CEE PLC
Generali Fond východoevropských dluhopisu (EUR) (IE00B96J2076) Prospekt (štatút) fondu Polročná správa Výročná správa
Generali Invest CEE PLC
Generali Prémiový dynamický fond (EUR) (IE00BYZDV532) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Generali Invest CEE PLC
Generali Prémiový konzervativní fond (EUR) (IE00B4361325) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Generali Invest CEE PLC
Generali Prémiový vyvážený fond (EUR) (IE00BGLNMD67) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
HANSAINVEST Hanseatische Investment - GmbH
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR) (DE000A0YJMN7) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
NN (L) - NN Investment Partners
NN (L) Asia Income P (USD) (LU0051129079) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.