Prospekty a správy

Názov
Prospekt (štatút) fondu
Kľúčové informácie pre investorov - KIID
Správa portfólio manažéra
Polročná správa
Výročná správa
Ostatné dokumenty
Historické ceny
PARVEST
BNP Paribas Health Care Innovators (EUR) (LU0823416762) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
PARVEST
BNP Paribas China Equity (USD) (LU0823426308) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
PARVEST
BNP Paribas India Equity (USD) (LU0823428932) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
PARVEST
BNP Paribas Japan Equity (JPY) (LU0012181748) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
PARVEST
BNP Paribas Japan Small Cap (EUR) (LU0251807987) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
PARVEST
BNP Paribas Japan Small Cap (JPY) (LU0069970746) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
PARVEST
BNP Paribas Latin America Equity (USD) (LU0075933415) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
PARVEST
BNP Paribas Local Emerging Bond (EUR) (LU0823385272) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
PARVEST
BNP Paribas Local Emerging Bond (USD) (LU0823386163) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
PARVEST
BNP Paribas Multi-Asset Income (EUR) (LU1956157132) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa Infoleták
PARVEST
BNP Paribas Multi-Asset Thematic (EUR) (LU2308190763) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
PARVEST
BNP Paribas Russia Equity (EUR) (LU0823431720) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
PARVEST
BNP Paribas Seasons (EUR) (LU1956161167) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
PARVEST
BNP Paribas SMaRT Food (EUR) (LU1165137149) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa Infoleták
PARVEST
BNP Paribas Sustainable Euro Corporate Bond (EUR) (LU0265288877) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
PARVEST
BNP Paribas Sustainable Multi-Asset Balanced (EUR) (LU1956154386) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa Infoleták
PARVEST
BNP Paribas Sustainable Multi-Asset Growth (EUR) (LU1956155946) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa Infoleták
PARVEST
BNP Paribas Sustainable Multi-Asset Stability(EUR) (LU1956159773) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa Infoleták
PARVEST
BNP Paribas Target Risk Balanced (EUR) (LU0089291651) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa Infoleták
PARVEST
BNP Paribas Turkey Equity (EUR) (LU0265293521) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.