Prospekty a správy

Názov
Prospekt (štatút) fondu
Kľúčové informácie pre investorov - KIID
Správa portfólio manažéra
Polročná správa
Výročná správa
Ostatné dokumenty
Historické ceny
PARVEST
BNP Paribas US Growth (USD) (LU0823434583) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
PARVEST
BNP Paribas US High Yield Bond (USD) (LU0111549480) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
PARVEST
BNP Paribas US Mid Cap (USD) (LU0154245756) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
PARVEST
BNP Paribas US Mid Cap H hedged (EUR) (LU0212196652) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
PARVEST
BNP Paribas US Multi-Factor Equity (EUR) (LU1956163379) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
PARVEST
BNP Paribas US Multi-Factor Equity (USD) (LU1956163023) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
PARVEST
BNP Paribas US Multi-Factor Equity H hedged (EUR) (LU1956163536) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
PARVEST
BNP Paribas US Short Duration Bond (USD) (LU0012182399) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
PARVEST
BNP Paribas US Small Cap (USD) (LU0823410997) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
PARVEST
BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) (LU0251806666) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
PARVEST
BNP Paribas US Value Multi-Factor Eq. H hgd(EUR) (LU1458428163) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
PARVEST
BNP Paribas US Value Multi-Factor Equity (USD) (LU1458427785) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
PARVEST
BNPP Environmental Abs.Ret.Them.Eq.(EARTH)hgd(EUR) (LU2066067542) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa Infoleták
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Schroder ISF Emerging Asia (USD) (LU0181495838) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Schroder ISF Emerging Europe (EUR) (LU0106817157) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Schroder ISF Emerging Markets (USD) (LU0106252389) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Schroder ISF EURO Bond (EUR) (LU0106235533) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Schroder ISF EURO High Yield (EUR) (LU0849399786) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Schroder ISF European Sustainable Equity (EUR) (LU1910162970) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Schroder ISF Global Corporate Bond (USD) (LU0106258311) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.