Prospekty a správy

Názov
Prospekt (štatút) fondu
Kľúčové informácie pre investorov - KIID
Správa portfólio manažéra
Polročná správa
Výročná správa
Ostatné dokumenty
Historické ceny
Amundi Funds
Amundi Funds Emerg.Europe And Mediterran. Eq.(CZK) (LU1882447342) Prospekt (štatút) fondu Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Emerg.Europe And Mediterran. Eq.(EUR) (LU1882447425) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Emerg.Europe And Mediterran. Eq.(USD) (LU1882447698) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Emerging Markets Bond (EUR) (LU1882449801) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Emerging Markets Bond (USD) (LU1882450304) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Emerging Markets Bond hedged (CZK) (LU1882449710) Prospekt (štatút) fondu Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Emerging Markets Bond hedged (EUR) (LU1882450056) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Emerging Markets Local Cur. Bond(EUR) (LU1882459511) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Emerging Markets Local Cur. Bond(USD) (LU1882459784) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Euro Aggregate Bond A (EUR) (LU0616241476) Prospekt (štatút) fondu
Amundi Funds
Amundi Funds Euro Corporate Bond (EUR) (LU0119099819) Prospekt (štatút) fondu
Amundi Funds
Amundi Funds Euro Corporate Bond A2 (USD) (LU0987187969) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Euro Government Bond (EUR) (LU0518421895) Prospekt (štatút) fondu
Amundi Funds
Amundi Funds Euro Strategic Bond A (EUR) (LU1882475988) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Euro Strategic Bond A dis (EUR) (LU1882476010) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Euro Strategic Bond A hgd (CZK) (LU1882475806) Prospekt (štatút) fondu Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Euroland Equity A (EUR) (LU1883303635) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Euroland Equity A (USD) (LU1883303809) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds European Eq. Sustain. Income A2 (EUR) (LU1883311224) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds European Eq.Sust. Income A2 dis (EUR) (LU1883311653) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.