Prospekty a správy

Názov
Prospekt (štatút) fondu
Kľúčové informácie pre investorov - KIID
Správa portfólio manažéra
Polročná správa
Výročná správa
Ostatné dokumenty
Historické ceny
Amundi Funds
Amundi Funds European Eq.Sustain.Income A2hgd(CZK) (LU1883311067) Prospekt (štatút) fondu Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds European Equity Small Cap A (EUR) (LU1883306497) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds European Equity Value A (EUR) (LU1883314244) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds European Equity Value A (USD) (LU1883314756) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Glob.Multi-Asset Targ.Inc. A2hgd(CZK) (LU1883330364) Prospekt (štatút) fondu Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Global Aggregate Bond A (EUR) (LU0557861274) Prospekt (štatút) fondu Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Global Aggregate Bond A (USD) (LU0319688015) Prospekt (štatút) fondu Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Global Ecology ESG A (EUR) (LU1883318740) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Global Ecology ESG A (USD) (LU1883319045) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Global Eq. Sust. Income A2 dis (USD) (LU1883321538) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Global Equity Sustain. Income A2(EUR) (LU1883320993) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Global Equity Sustin. Income A2 (USD) (LU1883321371) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Global Multi-Asset A (EUR) (LU1883327816) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Global Multi-Asset A (USD) (LU1883327907) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Global Multi-Asset Targ.IncomeA2(USD) (LU1883331339) Prospekt (štatút) fondu Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds China Equity A (EUR) (LU1882445569) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds China Equity A (USD) (LU1882445643) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Japan Equity Engagement A (EUR) (LU1926208726) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Japan Equity Engagement A (USD) (LU1923161894) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Optimal Yield A (EUR) (LU1883336569) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.