Prospekty a správy

Názov
Prospekt (štatút) fondu
Kľúčové informácie pre investorov - KIID
Správa portfólio manažéra
Polročná správa
Výročná správa
Ostatné dokumenty
Historické ceny
Amundi Funds
Amundi Funds Pioneer Global Equity A (EUR) (LU1883342377) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Pioneer Global Equity A (USD) (LU1883342617) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Pioneer Strategic Income A (EUR) (LU1883841022) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Pioneer Strategic Income A hgd (EUR) (LU1883841295) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Pioneer US Bond A (EUR) (LU1880401101) Prospekt (štatút) fondu Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Pioneer US Bond A (USD) (LU1880401523) Prospekt (štatút) fondu Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Pioneer US Eq.Fundamental Growth(EUR) (LU1883854199) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Pioneer US Eq.Research Value hgd(CZK) (LU1894682613) Prospekt (štatút) fondu Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers (EUR) (LU2146567529) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers (USD) (LU2146567289) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Pioneer US Equity Research (EUR) (LU1883859230) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Pioneer US Equity Research (USD) (LU1883859404) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value(EUR) (LU1894682704) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value(USD) (LU1894683009) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond (EUR) (LU1883861137) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond A2 (EUR) (LU1882441816) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond A2 (USD) (LU1882441907) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Real Assets Target Income A2 (EUR) (LU1883866011) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Real Assets Target Income A2 (USD) (LU1883866441) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Russian Equity A (EUR) (LU1883867761) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.