Prospekty a správy

Názov
Prospekt (štatút) fondu
Kľúčové informácie pre investorov - KIID
Správa portfólio manažéra
Polročná správa
Výročná správa
Ostatné dokumenty
Historické ceny
Amundi Funds
Amundi Funds Top European Players A (EUR) (LU1883868819) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Top European Players A (USD) (LU1883868900) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds Top European Players A hgd (CZK) (LU1883868736) Prospekt (štatút) fondu Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds US Pioneer Fund A (EUR) (LU1883872332) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds US Pioneer Fund A (USD) (LU1883872415) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Funds
Amundi Funds US Pioneer Fund A hgd (CZK) (LU1883872258) Prospekt (štatút) fondu Polročná správa Výročná správa
BlackRock (Luxembourg) S.A.
BGF Asian Dragon (USD) (LU0072462343) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
BlackRock (Luxembourg) S.A.
BGF Asian Tiger Bond (USD) (LU0063729296) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
BlackRock (Luxembourg) S.A.
BGF Emerging Europe (EUR) (LU0011850392) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
BlackRock (Luxembourg) S.A.
BGF Emerging Markets Bond (USD) (LU0200680600) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
BlackRock (Luxembourg) S.A.
BGF Emerging Markets Fund (USD) (LU0047713382) Prospekt (štatút) fondu Polročná správa Výročná správa
BlackRock (Luxembourg) S.A.
BGF Euro-Markets (EUR) (LU0093502762) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
BlackRock (Luxembourg) S.A.
BGF Euro Bond (EUR) (LU0050372472) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
BlackRock (Luxembourg) S.A.
BGF Euro Corporate Bond (EUR) (LU0162658883) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
BlackRock (Luxembourg) S.A.
BGF Euro Short Duration Bond (EUR) (LU0093503810) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
BlackRock (Luxembourg) S.A.
BGF European Equity Income (EUR) (LU0562822386) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
BlackRock (Luxembourg) S.A.
BGF Fixed Income Global Opportunities (EUR) (LU1005243255) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
BlackRock (Luxembourg) S.A.
BGF Fixed Income Global Opportunities (USD) (LU0278466700) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
BlackRock (Luxembourg) S.A.
BGF Global Allocation (EUR) (LU0171283459) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
BlackRock (Luxembourg) S.A.
BGF Global Allocation (USD) (LU0072462426) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.