Prospekty a správy

Názov
Prospekt (štatút) fondu
Kľúčové informácie pre investorov - KIID
Správa portfólio manažéra
Polročná správa
Výročná správa
Ostatné dokumenty
Historické ceny
BlackRock (Luxembourg) S.A.
BGF Global Corporate Bond (USD) (LU0297942194) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
BlackRock (Luxembourg) S.A.
BGF Global Equity Income (USD) (LU0545039389) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
BlackRock (Luxembourg) S.A.
BGF Global High Yield Bond (USD) (LU0171284937) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
BlackRock (Luxembourg) S.A.
BGF Global Multi-Asset Income (EUR) (LU1162516477) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
BlackRock (Luxembourg) S.A.
BGF Global Multi-Asset Income (USD) (LU0784385840) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
BlackRock (Luxembourg) S.A.
BGF Latin American (USD) (LU0072463663) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
BlackRock (Luxembourg) S.A.
BGF Natural Resources Growth & Income (USD) (LU0612318385) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
BlackRock (Luxembourg) S.A.
BGF Sustainable Energy (USD) (LU0124384867) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
BlackRock (Luxembourg) S.A.
BGF US Basic Value (USD) (LU0072461881) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
BlackRock (Luxembourg) S.A.
BGF US Dollar Short Duration Bond (USD) (LU0154237225) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
BlackRock (Luxembourg) S.A.
BGF World Gold (EUR) (LU0171305526) Prospekt (štatút) fondu Polročná správa Výročná správa
BlackRock (Luxembourg) S.A.
BGF World Gold (USD) (LU0055631609) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
BlackRock (Luxembourg) S.A.
BGF World Healthscience (USD) (LU0122379950) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
BlackRock (Luxembourg) S.A.
BGF World Mining (USD) (LU0075056555) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
BNP Paribas
BNPP AF Global Fixed Rate Portfolio 2024 hgd (EUR) (LU2107570231) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa Leták
BNP Paribas
BNPP Flexi I ABS Europe AAA (EUR) (LU1815416448) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
BNP Paribas
BNPP Flexi I ABS Europe IG (EUR) (LU1815417172) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
BNP Paribas
BNPP Flexi I ABS Opportunities (EUR) (LU1815417503) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa Aktualizácia ADL marec 2020
BNP Paribas
BNPP Flexi I Bond Nordic Investment Grade (NOK) (LU2020652876) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
BNP Paribas
BNPP Flexi I Commodities (EUR) (LU1931956442) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.