DENNÍ GLOSA - Akcie nejsou relativně k dluhopisům předražené

    • Denní glosa

Pro posouzení relativní atraktivnosti akcií vůči dluhopisům používáme indikátor EB faktor. Ten je definován jako rozdíl mezi převrácenou hodnotou globálního akciového P/E a průměrného globálního dluhopisového výnosu do doby splatnosti. Tento indikátor tedy indikuje aktuální výnosovou prémii globálního akciového trhu nad globálním dluhopisovým trhem. Čím vyšší hodnota tohoto indikátoru, tím jsou akcie na relativní bázi vůči dluhopisům atraktivnější. A naopak, čím nižší hodnota tohoto indikátoru, tím jsou akcie na relativní bázi vůči dluhopisům méně atraktivní.

DENNÍ GLOSA - Akcie nejsou relativně k dluhopisům předražené

Na datech od roku 1999 činí historický průměr tohoto indikátoru 2,4 %, přičemž aktuální hodnota činí 2,2 %. Můžeme tedy říci, že akciové valuace jsou relativně vůči dluhopisovým valuacím na přibližně neutrální úrovni. Akcie tedy nejsou relativně k dluhopisům rozhodně předražené. Na druhou stranu také platí, že průměrný globální dluhopisový výnos do doby splatnosti je na historickém minimu 0,9 %. Dluhopisy jako globální třída aktiv jsou proto momentálně nejdražší v historii. A vzhledem k tomu, že relativní valuační vztah mezi akciemi a dluhopisy je přibližně neutrální, můžeme také říci, že akcie jsou velice drahé.

Obě klíčové velké třídy aktiv jsou tedy momentálně dosti drahé. Z toho také vyplývá, že průměrné očekávané roční akciové a dluhopisové výnosy ve střednědobém horizontu příštích pěti let jsou dosti podprůměrné. Investoři se budou muset s tímto faktem smířit. Akcie a dluhopisy totiž v uplynulém období zaznamenaly nadstandardní výkonnost, která do určité míry „ujedla“ z očekávané výkonnosti budoucí.

 
Michal Stupavský
Investiční stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornění k publikovaným článkům ›