DENNÍ GLOSA - Očekávané zhodnocení amerických akcií ve střednědobém horizontu je extrémně slabé

    • Denní glosa

Na základě mého regresního modelu jsem došel k závěru, že očekávané zhodnocení amerických akcií v rámci indexu S&P 500 ve střednědobém horizontu příštích pěti let je extrémně slabé. Můj základní scénář počítá s akciovým poklesem a v lepším případě by se výkonnost amerických akcií měla pohybovat kolem nuly.

DENNÍ GLOSA - Očekávané zhodnocení amerických akcií ve střednědobém horizontu je extrémně slabé

Můj regresní model je postaven na datech od roku 1990. Vysvětlující nezávislou proměnnou je valuační ukazatel P/S – price-to-sales ratio, tedy poměr ceny akcie a tržeb na akcii. Závislou vysvětlovanou proměnnou je následné průměrné roční zhodnocení v následujících pěti letech od startující valuace. Vypovídací schopnost mého modelu je přitom velice solidní, neboť R2 (R-squared) činí vysokých 0,59. Startující valuace P/S je přitom v rámci mého modelu schopna vysvětlit 59 % variability následných akciových výnosů.

Valuační ukazatel P/S je momentálně na novém historickém maximu 3,0 a model predikuje průměrné roční zhodnocení akciové zhodnocení amerických akcií v příštích pěti letech na stěží uvěřitelné úrovni -17 % p.a. a to včetně dividend. Toto je samozřejmě do určité míry extrémní prognóza, na druhou stranu je třeba si skutečně přiznat, že americké akciové valuace jsou momentálně skutečně rekordní a jsou to právě valuace, které jsou pro očekávané výnosy ve střednědobém horizontu klíčové.

Domnívám se, že realita nakonec tak hrozná nebude a to především kvůli stále bezprecedentním monetárním stimulům amerického Fedu, který bude podle posledních vyjádření svých představitelů udržovat základní úrokovou sazbu fed funds rate na nulové úrovni minimálně do roku 2024 a bude i nadále provádět masivní nákupy dluhopisů, jejichž aktuální měsíční objem činí 120 miliard dolarů.

 
 
Michal Stupavský
Investiční stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornění k publikovaným článkům ›