Výkonnost hodnotových akcií byla v loňském roce podstatně lepší než výkonnost růstových akcií

    • Denní glosa

V průběhu loňského roku 2022 se vyplnila jedna z našich klíčových prognóz a to konkrétně ta, že by měly hodnotové akcie vykázat podstatně lepší výkonnost než akcie růstové.

Výkonnost hodnotových akcií byla v loňském roce podstatně lepší než výkonnost růstových akcií

Přitom hodnotové akcie jsou představovány společnostmi ze spíše tradičních odvětví, přičemž jejichž korporátní fundamenty jako tržby, zisky a cash flow rostou spíše pomalejším tempem. Tyto korporátní fundamenty jsou nicméně zároveň vesměs kladné a společnosti z tohoto sektoru obvykle také vyplácí slušnou dividendu. Na druhou stranu růstové akcie jsou představovány společnostmi ze spíše nových a progresivnějších odvětví jako technologie, přičemž jejich tržby mají obvykle silnou tendenci růst velice rychle, nicméně zisky a cash flow jsou u těchto společností často silně záporné. Logicky obvykle společnosti z tohoto sektoru také nevyplácí žádnou dividendu. Současná tržní hodnota růstových společností proto vychází z očekávání kladných zisků a cash flow v budoucnosti.  Vzhledem k tomu, že se u dynamiky jejich korporátních fundamentů očekává, na rozdíl od hodnotových společností, strmý budoucí růst, se růstové společnosti tradičně v průměru obchodují s určitou valuační prémií oproti akciím hodnotovým.

Ale zpět k loňskému roku 2022, ve kterém se nám skutečně vydatně vydařila sázka na preferenci hodnotových akcií oproti akciím růstovým. Globální index hodnotových akcií totiž v loňském roce poklesl „pouze“ o 10 %, zatímco globální index růstových akcií propadl poměrně dramaticky o 29 %. Relativní nadvýkonnost hodnotových akcií oproti akciím růstovým tak v loňském roce činila úctyhodných 19 %!

Přitom spatřujeme několik klíčových fundamentálních faktorů, které k této masivní nadvýkonnosti hodnotových akcií v loňském roce vedly. Zaprvé to byly valuace. Na konci roku 2021 činilo P/E hodnotových akcií 9,2x, zatímco u růstových akcií 19,4x. Valuační prémie růstových akcií oproti hodnotovým akciím proto na konci roku 2021 činila 112 %. Tato hodnota přitom byla velice výrazně nad dlouhodobým historickým průměrem a nám bylo zřejmé, že se v rámci procesu navracení se k průměru (mean-reversion) bude muset dříve či později tato valuační prémie podstatně snížit. Na konci loňského roku 2022 pak činilo P/E hodnotových akcií 7,7x a u růstových akcií to bylo 13,9x. Valuační prémie růstových akcií proto poklesla o celých 31 procentních bodů na 81 %. My se nicméně domníváme, že je tato aktuální valuační prémie stále příliš vysoká a její pokračující normalizace někde k 50 % by měla přispět k výrazně nadvýkonnosti hodnotových akcií také v letošním roce.

Druhým faktorem nadvýkonnosti hodnotových akcií v minulém roce byl strmý růst úrokových sazeb, jaký celá generace současných investorů za celou svoji kariéru ještě nezažila. Například nejdůležitější úroková sazba z celkového pohledu globálních finančních trhů – výnos do doby splatnosti amerického vládního dluhopisu s 10letou splatností (10-year US Treasury Bond) – v loňském roce vzrostla o skutečně bezprecedentních 2,4 procentního bodu z 1,5 % na konci roku 2021 na 3,9 % na konci roku 2022. Přitom platí, že růstové akcie jsou primárně tzv. aktiva s dlouhou durací (long-duration assets), která jsou daleko citlivější na pohyby úrokových sazeb oproti akciím hodnotovým, a to právě z toho důvodu, že většina hodnoty pro akcionáře prostřednictvím zisků, cash flow a dividend bude vygenerována mnohem dále v budoucnosti.

Třetím faktorem byla zřejmá realizace našeho globálního stagflačního scénáře, kdy se na jedné straně začala světová ekonomika potýkat s nejvyšší inflací za uplynulém čtyři dekády a na straně druhé začala dynamika světové ekonomiky poměrně výrazně zpomalovat. Tento vývoj v loňském roce měl a i v letošním roce mít bude na růstové společnosti na relativní bázi mnohem větší vliv než na společnosti hodnotové. Ve výsledku se tak ukázalo, že v cenách zejména růstových akcií zabudovaná tržní očekávaní ohledně enormně rychlého růstu korporátních fundamentů v následujících letech byla příliš vysoká a příliš optimistická. Zároveň se také ukázalo, že zatímco protipandemická opatření a lockdowny byly pro některé podnikatelské modely doslova vodou na mlýn a bonanzou (tailwinds), znovuotevření ekonomik a návrat společenského života do relativního normálu u nich naopak paradoxně způsobily zpomalení jejich růstu (headwinds).

A konečně čtvrtým faktorem, který měl vliv především na americké akcie, bylo ukončení některých protipandemických fiskálních opatření, v jejichž rámci běžní Američané dostávali do federální vlády ohromný objem příspěvků v hotovosti (stimulus checks). Skutečně velké množství Američanů vrhlo tuto hotovost na burzu, čímž tato mimořádná tržní poptávka vyhnala ceny akcií některých nejpopulárnějších titulů na skutečně zcela nesmyslné a bezprecedentní valuační úrovně. V loňském roce se ovšem situace obrátila a index největších amerických technologických společností NYSE FANG+ dramaticky propadl o markantních 40 %.

V rámci naší globální akciové alokace zatím v tuto chvíli sázku na rotaci z růstových do hodnotových titulů držíme, neboť se domníváme, že výše popsané fundamentální faktory budou velice pravděpodobně na globální akciové trhy silně působit i v průběhu letošního roku 2023.

Michal Stupavský 
Investiční stratég
 

Upozornění k publikovaným článkům ›