Výrazné regionální a sektorové valuační diskrepance skýtají mnoho prostoru pro stock-picking

    • Denní glosa

Výrazné regionální a sektorové valuační diskrepance v tuto chvíli skutečně skýtají mnoho prostoru pro stock-picking. Tím máme zejména na mysli nadvažování a podvažování jednotlivých regionálních akciových trhů vůči benchmarkům neboli srovnávacím indexů.

Výrazné regionální a sektorové valuační diskrepance skýtají mnoho prostoru pro stock-picking

Jednou z našich klíčových současných sázek přitom je preference hodnotových akcií (value) oproti akciím růstovým (growth). Globální index hodnotových akcií se v tuto chvíli totiž obchoduje za 12-násobek ročních firemních zisků (P/E), zatímco globální index růstových akcií se obchoduje za P/E 26. U hodnotových akcií je proto nyní přítomen stále extrémní valuační diskont -50 %, který je zároveň podstatně větší oproti dlouhodobému průměru. Domníváme se proto, že by se měl tento valuační diskont v průběhu letošního roku stejně jako v minulém roce graduálně zmenšovat, což by mělo výrazně pomoci pokračující relativní nadvýkonnosti hodnotových akcií.


Druhou z našich klíčových současných valuačních sázek je preference akcií z rozvíjejících se trhů (emerging markets), zejména v regionech střední Evropy a rozvíjející se Asie v čele s Čínou, oproti americkým akciím. Index středoevropských akcií se v tuto chvíli obchoduje za P/E 9 a index rozvíjející se Asie za P/E 14, zatímco hlavní index amerických akcií S&P 500 za P/E 19. Oproti americkým akciích se tak v tuto chvíli obchodují středoevropské akcie s diskontem 50 % a akcie v rozvíjející se Asii s diskontem 20 %, přičemž se domníváme, že i v tomto případě jsou vzhledem k aktuálním fundamentům a ekonomickému výhledu tyto diskonty příliš velké, a měly by se v průběhu letošního roku postupně zmenšovat, což by opět mělo přispět k relativní nadvýkonnosti akcií ve střední Evropě a rozvíjející se Asii oproti americkým protějškům.

A pokud jde o naši celkovou globální akciovou alokaci, zde jsme v tuto chvíli vůči benchmarkům poměrně výrazně podvážení na úrovni -50 % mezi neutrální a minimální akciovou alokací. Celkově proto nyní máme na globální akciové trhy jako třídu aktiv spíše negativní názor. K tomuto nastavení našich investičních portfolií nás vedlo více fundamentálních důvodů. A jedním z nich jsou samozřejmě valuace, které z celkového globálního průměru stále považujeme za příliš vysoké.

Nejširší globální akciový index MSCI All Country World se v tuto chvíli totiž obchoduje za P/E 16, přičemž náš fundamentální valuační model indikuje, že férová hodnota P/E tohoto akciového indexu je maximálně 14. Tudíž se domníváme, že by od tohoto okamžiku v následujícím období mohly globální akciové trhy jako celek poklesnout ještě o přibližně 15 % a to s tím, že americké a obecně růstové akcie by měly poklesnout podstatně více než akcie na rozvíjejících se trzích a obecně hodnotové akcie.


Michal Stupavský
Investiční stratég

 

Upozornění k publikovaným článkům ›