Zisky amerických korporací pravděpodobně nejsou udržitelné

    • Denní glosa

Agentura Bloomberg vyprodukovala velice zajímavý graf, který ukazuje dlouhodobý vývoj zisků amerických korporací od roku 1985, konkrétně zisk na akcii (EPS – earnings per share) v rámci hlavního amerického akciového indexu S&P 500.

Zisky amerických korporací pravděpodobně nejsou udržitelné

Trend zisků amerických korporací je v čase samozřejmě silně rostoucí, a to především kvůli dlouhodobému růstu amerického HDP, a částečně také díky enormní expanzi ziskových marží v průběhu několika posledních let. Co je pro investory nicméně v tuto chvíli klíčové, je fakt, že aktuální zisk na akcii za uplynulých 12 měsíců (trailing) v rámci indexu S&P 500 na úrovni 224 dolarů je zcela zjevně velice silně nad zmíněným dlouhodobým růstovým trendem.

Na grafu můžeme vidět dvě trendové linie, přičemž ta strmější a tedy i optimističtější linie ukazuje, že pokud by byla aktuální úroveň zisků přibližně na úrovni silného dlouhodobého růstového trendu, zisk na akcii by se pohyboval pouze kolem úrovně 170 dolarů. Navíc je v grafu také jasně patrné, že v případě ekonomické recese, jejíž alespoň mělká verze je v letošním roce nyní poměrně pravděpodobná, mají korporátní zisky velice silnou tendenci klesat, a to v průměru o nějakých 30 %.

Domníváme se, že vzhledem k pravděpodobné recesi americké ekonomiky v letošním roce a zároveň pravděpodobné pokračující kontrakci ziskových marží z historických maxim v rámci procesu navracení se k průměru (mean-reversion) budou zisky amerických korporací v následujícím období poměrně výrazně klesat. Pokud bychom se přiblížili k optimističtějšímu trendu na úrovni 170 dolarů, v rámci indexu S&P 500, znamenalo by to pokles korporátních zisků o 24 %.

Současná úroveň klíčového valuačního indikátoru P/E indexu S&P 500 činí 18,9x. Akcie amerických korporací se proto v tuto chvíli obchodují v průměru za 19-násobek ročních čistých zisků. Pokud by ovšem zisky poklesly právě o výše zmíněných 24 % na 170 dolarů a tržní ceny akcií, resp. hodnota indexu S&P 500 by se nezměnily, P/E by vzrostlo na úroveň 24,9x.

Vzhledem k tomu, že již současné P/E na úrovni 18,9x považujeme za nadhodnocené, P/E na úrovni 24,9x by bylo nadhodnocené ještě markantněji. Jinak řečeno, americké akcie proto považujeme za výrazně nadhodnocené už v tomto okamžiku, aniž bych korporátní zisky ještě vůbec jakkoliv poklesly. A pokud by k poklesu zisků skutečně došlo, při více méně nezměněné úrovni tržních cen akcií, resp. akciového indexu, by byly nadhodnocené ještě podstatně více.

Celkem vzato je náš investiční názor na americké akcie i nadále poměrně silně negativní a vůbec bychom se nedivili, pokud by letošní rok představoval první rok jejich podstatně slabší výkonnosti, a to zejména na relativní bázi vůči akciím na rozvíjejících se trzích, které i nadále považujeme za velice atraktivně oceněné.

Závěrem si ještě dovolíme zmínit, jaký výnosový potenciál v současnosti spatřujeme u hlavních amerických akciových indexů, a to na základě našeho fundamentálního rovnovážného valuačního P/E modelu. U hlavního amerického akciového indexu S&P 500 v tuto chvíli vidíme potenciál na pokles o přibližně 20 %. Potenciál ještě podstatně větších ztrát nyní ovšem spatřujeme u indexu obřích technologických titulů NYSE FANG+, u kterého vidíme možnost poklesu až o 40 %. A nejhorší výhled máme na široký index technologických akcií NASDAQ, u kterého vidíme možnost poklesu až o 45 %.

Michal Stupavský
Investiční stratég

Upozornění k publikovaným článkům ›