Opce jako alternativa

  V době nízkých úroků, kdy konzervativní investor musí hledat výnos převážně v jiných aktivech nežli v dluhopisech, začíná růst obliba takzvaných alternativních investic. Velkou výhodou těchto alternativ je často nízká korelace s finančními trhy. Zapojením takového aktiva do portfolia nejen že snížíme riziko vyplývající z dění na finančních trzích (větší diverzifikace), můžeme také zlepšit jeho výkonnost. Nemusí se přitom jednat pouze o nemovitosti nebo zemědělskou půdu.

   

  Opce jako alternativa

  Mnoho fondů alternativních investic začíná svoje strategie stavět tak, aby mohly realizovat výnos za jakýchkoliv tržních podmínek. Některé z nich za tímto účelem obchodují finanční deriváty nazývané opce. Velice zjednodušeně se na opce můžeme dívat jako na určitý druh pojištění. Stejně jako pojištění chrání movité či nemovité věci před poškozením a následnou ztrátou jejich hodnoty, chrání opce investora proti poklesu či růstu ceny akcií nebo komodit. Na jedné straně stojí ten, který se chce pojistit (kupující opce) a na druhé straně ten, který pojištění poskytne (vypisovatel). Kupující musí za opci zaplatit vypisovateli opce prémii. To je cena za to, že na sebe vypisovatel přebírá riziko nakupujícího. Samozřejmě je potom na investorovi, na jaké straně bude. Zda si bude chtít pojistit své akciové portfolio proti propadu (v případě long pozice) či růstu (v případě short pozice) cen a bude na straně nakupujícího, nebo bude chtít pojištění poskytovat a inkasovat tak prémie. Druhá varianta může být značně riziková, ale také nemusí. Proč? Lze totiž poskytovat pojištění (vypisovat opce) a zároveň být pojištěn (nakupovat opce) nebo poskytovat pojištění na podkladové aktivum, které již máme v portfoliu (viz. Detailní popis strategie).

  Fond Allianz Structured Return, který jsme nově nakoupili do portfolia Private Invest, má strategii postavenou na nákupu akcií z indexu S&P 500 v kombinaci s výpisem a nákupem opcí na tento podklad. Fond používá více opčních strategií na získávání pravidelného příjmu z vypsaných opcí. Základním kamenem je ale strategie tzv. „Deep in the money covered call“. Jedná se o kombinaci dlouhé pozice (nákup) na akcie z indexu S&P 500 a současné vypsání nákupní (call) opce s měsíční expirací na toto podkladové aktivum, která je tzv. „hluboko v penězích“. Hluboko v penězích znamená, že vypíšeme call opci na ceně výrazně nižší, než se na trhu obchoduje daná akcie. Jakmile fond zaujme tuto pozici, již nezáleží, kterým směrem se cena akcie vydá (pokud nedojde k výraznému propadu pod cenu vypsané opce). Hraje se teď o prémii z vypsané call opce. To je maximální zisk, kterého lze na tomto obchodu dosáhnout (pokud nebereme v potaz příjem z dividend). Fond se tak vzdává zisku, který by mohl realizovat v případě růstu cen akcií. Místo toho si jde pro výnos z opční prémie a dividend, který je však mnohem pravděpodobnější, jelikož nezáleží na pohybu cen akcií. Pozice bude ztrátová pouze v případě, že cena propadne výrazně pod cenu vypsané opce.

  Fondy zaměřené na alternativní investice se strategiemi pro jakékoliv tržní počasí do portfolia rozhodně patří. V našich portfoliích Private Invest mají alternativní investice souhrnnou váhu cca 10 %.

   
  Detailní popis strategie „Deep in the money covered call“

  Předpokládejme, že se na trhu obchodují akcie společnosti XX za cenu 17 dolarů na akcii. Fond nakoupí například 100 akcií a zaplatí 1 700 dolarů. Zároveň vypíše nákupní (call) opci na ceně 15, tedy na ceně nižší, než se obchoduje daná akcie. Jedna opce představuje balíček 100 kusů akcií. Zajištění jedné akcie na ceně 15 stojí 2.50 dolarů. Za prodej jedné opce (zajištění 100 akcií) tedy fond inkasuje 250 dolarů. Celkové náklady na tuto pozici jsou tedy 1 450 dolarů (1 700 - 250). Fond tak nakoupil do portfolia akcie s výraznou slevou. Jedna akcie stála 14.50 dolarů. Pokud se cena akcie bude pohybovat nad cenou 14.50 dolarů, je pozice v zisku. Cena by musela propadnout více jak 2.50 dolarů, tedy o 15 %, aby byla pozice ztrátová. Pokud dojde k uplatnění opce (zajištění, které bylo poskytnuto), musí fond prodat sto akcií za sjednanou cenu 15 dolarů za akcii. Akcie z portfolia zmizí a fond obdrží 1 500 dolarů. Celkové náklady však byly 1 450 dolarů. Zisk tedy činí 50 dolarů. To znamená výnos 3,4 % (50/1450). Fond tak vydělává i v případě, že dojde k velkému propadu cen. Větší propady řeší nákupem prodejních opcí (zajištění). Limituje tak ztrátu v případě krachu na akciových trzích.

   
  Přemysl Král
  Relationship Manager,
  privátní a institucionální klientela, Conseq Investment Management